Nyttig viden for bestyrelsesmedlemmer

Materiale og links til nyttig viden for bestyrelsen af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.
Dagsordner, referater og bilag er tilgængelige via OneDrive-mappen, som alle bestyrelsesmedlemmer får adgang til.