Nyttig viden for bestyrelsesmedlemmer

Materiale og links til nyttig viden for bestyrelsen af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.
Dagsordner, referater og bilag er tilgængelige via OneDrive-mappen, som alle bestyrelsesmedlemmer får adgang til.

Generel almen viden for bestyrelsesmedlemmer

Foreningens vedtægter

Årsmødehæfte med handlinsplan og beretning

1-årig Strategiplan 2020-21

Love og bekendtgørelse


 

Særligt for Kommunikationsudvalg

Kommisorium for kommunikationsudvalgets arbejde (pdf)

Kommunikationsstrategi (pdf)

Kanalstrategi og -overblik (pdf)

Kampagnemanual "Livet er ikke det samme uden højskolerne" (pdf)


 

Særligt for LØ

Handlingsplan (pdf)

Kommisorium (pdf)


 

Særligt for Pædagogisk udvalg

Om højskolepædagogik

Om HPU 

Om UBAK 

Om Hjemlighed


 

Særligt for Internationalt udvalg

Regler og love 

Om Internationalt udvalg 

Debat, oplysning og undervisning om det internationale

Undervisningsmaterialer og tilbud til skolerne om EU og Europa 

Global dannelse og den gode studierejse 

Understøttelse af globalt højskolenetværk

Facebook Gruppe; Global Folk High School Movement

Kortfilm (4:27 min.) om den globale højskolebevægelse 

Understøttelse af samarbejde mellem højskoler globalt via fælles klimaprojekt

Repræsentation

Nordisk Folkehøjskoleråd 


 

Særligt for bæredygtighedsudvalget

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsnetværket

Projekt: Global højskoleaktivisme – klimaløsninger lokalt


 

Særligt ift. "En højskole for flere"

Elevstøtte

Intensive læringsforløb 

Flygtninge

Seniorpakken

Om mangfoldighedsindsatsen

Om mangfoldighedspuljen