PRESSEMEDDELELSE

Ny højskolebog sætter fokus på seksualundervisning og samværskultur

Publiceret 08-06-2023

Vi står midt i et paradigmeskift, når det kommer til seksualitet, og det kræver både mod og pædagogiske værktøjer. I bogen ”Seksuel dannelse – inspiration fra en højskolepraktiker” deler højskolelærer Mette Øyås Madsen sine mange års erfaringer med at undervise i krop, køn og seksualitet og med at arbejde med samværskultur.

Mette til workshop på Odense Katedralskole. Foto: André Dekker.

Hvordan griber man emner som køn, krop, sex og seksualitet an, når man som lærer skal undervise unge på ungdomsuddannelserne i dem, eller når man som skole skal sætte rammerne for samværskultur? 

De spørgsmål står mange lærere og skolefolk med i en tid, hvor generationernes syn på netop sex og seksualitet ændrer sig markant, og hvor seksualundervisning efter sommerferien er obligatorisk på de gymnasiale uddannelser. 

Og et muligt svar kan findes i bogen ”Seksuel dannelse. Inspiration fra en højskolepraktiker”, som udkommer på Forlaget Højskolerne den 8. juni.  

I den deler højskolelærer på Brandbjerg Højskole Mette Øyås Madsen sine mange års erfaringer med at undervise i køn, krop og seksualitet og med at arbejde med begrebet seksuel dannelse. Seksuel dannelse skal her forstås som individets dannelse til et seksuelt liv i fællesskab med andre. Ifølge forfatteren er behovet for seksuel dannelse stor i dag, hvor identitetspolitik fylder meget, og hvor særligt unge har fokus på retten til at være det køn og have den seksualitet, man har.  

Der er meget læring at hente fra denne bog. Jeg måtte selv flere gange stoppe op og reflekter, da jeg læste bogen.

Majbrit Berlau, generalsekretær i Sex & Samfund.

”Vi befinder os midt i et paradigmeskifte på det seksuelle område, og det påvirker os alle. Særligt de unge mærker skiftet og den nye virkelighed, der på den ene side giver masser af muligheder, men på den anden side også er vanskeligere at navigere i end hidtil. Det er blevet komplekst at være et menneske med køn, krop og seksualitet. Og her synes jeg, i al beskedenhed, at denne bog kan være med til at sparke en indsats i gang,” siger Mette Øyås Madsen.

Hvad er seksuel dannelse?  

Seksuel dannelse forstås i denne bog som individets dannelse til et seksuelt liv i fællesskab med andre. Det er et begreb for den proces, det er at blive et frit og myndigt individ i seksuelle møder med andre. 

I bogen giver Mette Øyås Madsen både et dannelsesteoretisk perspektiv på det pædagogiske arbejde med seksualitet og sex og et ærligt indblik, hvor vanskeligt det kan være at arbejde med området. 
 
”Jeg har skrevet bogen, fordi der mangler materiale til alle dem, der gerne vil arbejde praktisk med seksualitet og sex. Der er brug for, at nogen tager dem i hånden. For det er et komplekst område, som man også kan brænde nallerne på,” siger hun.  

Ifølge Lisbeth Trinskjær, der er formand for Folkehøjskolernes Forening, er bogen både relevant for højskoler og andre aktører på unge- og uddannelsesområdet.  

Helt grundlæggende skal vi som samfund lykkes med at skabe en kultur, hvor vi behandler hinanden med respekt. Og det kræver seksuel dannelse. 

Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening.

”Med udgivelse af bogen ’Seksuel dannelse’ deler Mette Øyås Madsen en pædagogisk praksis, metoder og erfaringer, hun har udviklet sammen med højskoleeleverne, med mod, nysgerrighed og åbent sind. Hun blotter sine fejl, sin tvivl og deler, hvad der for alvor skabte resonans hos de unge. Bogen er til stor inspiration for højskolekollegaer – og for alle, der taler om køn, krop og seksualitet med unge. Helt grundlæggende skal vi som samfund lykkes med at skabe en kultur, hvor vi behandler hinanden med respekt. Og det kræver seksuel dannelse,” siger Lisbeth Trinskjær. 

Majbrit Berlau, der er generalsekretær i Sex & Samfund, kalder bogen værdifuld læsning.  

”Bogen åbner op med stor gavmildhed for de erkendelser, refleksioner og dilemmaer som forfatteren selv har været på rejse i. Til læring for alle os andre. Og der er meget læring at hente fra denne bog. Jeg måtte selv flere gange stoppe op og reflekter, da jeg læste bogen.” 

Køb bogen her 

Om bogen  

"Seksuel dannelse. Inspiration fra en højskolepraktiker".  
Af Mette Øyås Madsen 
Udkommer den 8. juni 
Ca. 298 sider 
Kr. 249,- 
Bogen er en del af den nye bogserie ”Højskolen til debat”, som udgives af Forlaget Højskolerne og skal skabe grobund for en samtale om højskolens idé og praksis set i forhold til tidens store spørgsmål.  

Om forfatteren

Mette Øyås Madsen. Født 1973. Cand.mag. i filmvidenskab og fransk fra Københavns Universitet samt master i TV-drama fra Goldsmiths College i London. 
Lærer på Brandbjerg Højskole ved Vejle siden 2006. Underviser blandt andet i faget Køn, krop og seksualitet og holder også oplæg om seksuel dannelse på højskoler og ungdomsuddannelser. Modtog i 2021 Højskolepædagogisk Pris, som uddeles af Folkehøjskolernes Forening, for sit arbejde med seksuel dannelse. 

Foto: Ola Kaliszka

For yderligere spørgsmål:  

Mette Øyås Madsen,  
moe@brandbjerg.dk 
tlf. 51923326 
 
Mette Skov Hansen,  
Presseansvarlig hos Folkehøjskolernes Forening  
msh@ffd.dk 
tlf. 60641989 

Andre nyheder

Vil du modtage FFDs nyhedsbrev?

Folkehøjskolernes Forenings nyhedsbrev for dig, der er ansat på en højskole eller har interesse for den politiske, administrative eller pædagogiske proces omkring højskolerne.

  • Det politiske og kommunikative arbejde i FFD
  • Administrative nyheder
  • Nyheder om højskolepædagogik
  • Aktuelle kurser og ledige jobs
  • Historier fra foreningens projekter

Felter med (*) skal udfyldes