PRESSEMEDDELELSE

Ukraine-pulje støtter 28 unge i at komme på højskole i Danmark

Publiceret 25-11-2022

Der er for anden gang uddelt højskolestipendier til ofre for Ruslands invasion af Ukraine. 28 godkendte ansøgere starter på danske højskoler næste år.

I januar ankommer en række ukrainere til de danske højskoler. Her kan de opleve hverdagen med andre elever, få indblik i den særlige skoletradition og få redskaber, der kan give dem håb for fremtiden og hjælpe dem til at opbygge deres samfund, når krigen slutter.

For anden gang uddeler Folkehøjskolernes Forening nu støtte gennem den såkaldte Ukraine-pulje til ofre for Ruslands invasion af Ukraine.

Vi er meget tilfredse – både med antallet af ansøgningen – og kvaliteten af dem. Mange af ansøgerne kan siges at tilhøre en elite, der kunne gøre en stor forskel i genopbygning og demokratisering.

Claus Staal, der er forstander på Silkeborg Højskole og formand for Internationalt Udvalg i Folkehøjskolernes Forening

Stipendieordningen blev etableret i foråret 2022 på baggrund af en indsamling, som FFD stod bag. De indsamlede midler skulle gå ubeskåret til stipendier til ukrainske og russiske unge, der ønskede et ophold på en dansk højskole. Formålet var – og er fortsat – at støtte unge, der har potentiale til at være med til at udvikle og opbygge deres lande i en demokratisk retning efter krigen.

Seks ukrainere endte med at få støtte til ophold på i alt fem forskellige højskoler, og i november var der frist for nye ansøgninger til forårsholdene 2023.

Uddelingen af nye stipendier er mulig takket være en stor donation fra Entreprenør Marius Pedersens Fond.

11 højskoler modtager elever

Folkehøjskolernes Forening har i efteråret samarbejdet med Ukrainian-Danish Youth House, som hjalp med at dele information om stipendieordningen. Dette medførte en stor interesse.

I november blev alle ansøgere behandlet, og 28 ansøgere er blevet vurderet at være støtteværdige og at leve op til puljens kriterier og formål. Heraf er en russisk, og de resterende er ukrainere.

Ansøgningerne fordeler sig på 11 forskellige højskoler, og til sammen betyder de en støtte på knap 352.000 kroner.

Stærke ansøgere

Udvalget, der har håndteret ansøgningerne, er meget begejstret for kvaliteten af ansøgerne.

De unge er, hvad man kan betegne som "changemakers", siger Claus Staal, der er forstander på Silkeborg Højskole og formand for Internationalt Udvalg i Folkehøjskolernes Forening.

”Vi har vurderet, at alle 28 ansøgere er kvalificeret til at modtage stipendiet. Vi er meget tilfredse – både med antallet af ansøgninger og kvaliteten af dem. Mange af ansøgerne kan siges at tilhøre en gruppe, der kan gøre en stor forskel i genopbygningen af det ukrainske civilsamfund og den efterfølgende demokratiseringsproces, ligesom mange af dem bor i Ukraine – primært Kiev – samt i Polen og Tyskland. Der er en stor overvægt at kvinder, hvilket jo ikke overrasker, da mændene er indkaldt til militærtjeneste,” siger Claus Staal.

Ikke muligt at bruge skolens egne midler

Højskoler må ifølge loven ikke bruge skolens egne midler på at finansiere elevers ophold. Derfor er det nødvendigt at rejse midlerne andetsteds fra. Tanken med puljen er derfor, at højskolerne nedsætter egenbetalingen til det lovbestemte minimumsbeløb, som stipendieordningen så dækker. De unge vil dermed ikke skulle betale noget selv.

Over kort tid i foråret blev der indsamlet godt 62.000 kroner til puljen. Ordningen omfatter også russiske unge med det håb, at disse ville kunne være med til at styrke de værdier, højskolerne bygger på, i deres eget hjemland.

Baggrunden for puljen

Da Rusland invaderede Ukraine i februar i år, iværksatte mange højskoler initiativer for at hjælpe ukrainere på flugt. Elever skaffede blandt andet penge og tøj ind til de flygtninge, der kom til Danmark, og andre indsamlede midler til at kunne tilbyde ukrainere på flugt ophold.
I foråret igangsatte Folkehøjskolernes Forening en større indsamling, hvor de indsamlede midler ubeskåret gik til stipendier til ukrainske unge, der ønskede et ophold på en dansk højskole. Seks ukrainere endte med at få støtte til ophold på i alt fem forskellige højskoler.

Højskolerne for Ukraine

Krigen raser i Ukraine. Millioner af ukrainske familier er drevet på flugt, mens andre er grebet til våben. Men selvom krigen foregår langt væk, så følges den tæt og sætter sine spor på landets højskoler.

Folkehøjskolernes Forening samler løbende højskolernes idéer og initiativer til fordel for Ukraine. Formålet er at inspirere og oplyse og måske være med til at tænde et håb i mørket.

Læs mere på vores side på hojskolerne.dk/ukraine.

Er du ansat eller elev på en højskole, så spar om aktiviteter for Ukraine i denne gruppe på Facebook.

#HøjskolerneForUkraine

Mette Skov Hansen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation

Presseansvarlig

Sara Skovborg Mortensen
International konsulent
Strategiske indsatser

Udvikling af internationale projekter og rådgivning om internationale elever og forhold.