Højskolerne holdt møde om det gode arbejdsliv

Publiceret 07-03-2022

Det bæredygtige arbejdsliv for højskolelærere var i fokus, da Folkehøjskolernes Forening mandag holdt medlemsmøde. Her blev der blandt andet drøftet løn, tillæg og prekære ansættelser

Knap 90 lærere og forstandere deltog i FFD’s medlemsmøde om det bæredygtige arbejdsliv.

Hvordan kan højskolen blive ved med at være en attraktiv arbejdsplads, og hvad skal der til for at skabe et godt arbejdsliv for både nye og erfarne højskolelærere?

Det var nogle af de spørgsmål, der blev drøftet, da Folkehøjskolernes Forening holdt medlemsmøde mandag eftermiddag på Brandbjerg Højskole.

Dagen var planlagt af FFD’s formand, Lisbeth Trinskjær, og bestyrelsesmedlem Jonas Borsøe, som også er lærer på Viborg Idrætshøjskole. Sidstnævnte opfordrede ved mødets begyndelse lærerne til at være specifikke i dagens drøftelser.

”Vi kunne godt tænke os at gå mindre ventilagtigt til værks og se på, hvad vi konkret kan tage med os fra mødet i dag,” sagde han.

Tre temaer til debat

For at komme rundt om emnet var der på forhånd udvalgt tre temaer, som deltagerne skulle drøfte. Det var løn, arbejdsmiljø og ”prekære ansættelser”, som blandt andet dækkede over brugen af praktikanter og timelærere.

Inden debatten gennemgik konstitueret generalsekretær Thor West Nielsen den historiske baggrund for højskolelæreres ansættelsesforhold samt forholdene for højskolelærere i dag. Herefter sammenlignede chefkonsulent i FFD Ivan Jeppesen lønudviklingen for højskolelærere med den for andre lærergrupper.

Sammenligningen viste blandt andet, at gymnasielærere i dag ligger højere end både høj- og efterskolelærere, og at højskolelærere i de første får en højere løn end efterskolelærere, mens det omvendte gør sig gældende på længere sigt.

Klarere rammer og en guide til nye lærere

Efter gruppediskussionerne blev der samlet op i fællesskab, hvor nogle lærere og forstandere præsenterede konkrete pointer fra deres samtaler.

Nogle mente eksempelvis, at der var behov for at få klargjort rammerne for brug af praktikanter i undervisningen eller undersøgt, hvor stor en andel af en gennemsnitlig højskoleelevs undervisningstimer, der bliver varetaget af en timelærer.

Når det kom til arbejdsmiljø, var der forslag om mere forberedelsestid til nye lærere og udarbejdelse af en guide til nye højskolelærere.

Og hvad angik løn, var der ønsker om flere tillæg og forslag om nye former for kvalifikationstillæg. En lærer foreslog, at man udnyttede tiden med fremgang hos højskolerne lige nu til at forbedre lærernes lønninger.

”I skal ikke komme og sige, at der ikke kommer konkrete forslag ud af det her,” påpegede konstitueret generalsekretær Thor West, der styrede debatten, undervejs.

Nyt møde planlægges

Efter debatten samlede Lisbeth Trinskjær op på dagens møde.

”Helt overordnet har I sendt et klart signal om, at vi skal handle på udviklingen. Det hører jeg, at vi er enige om. Derfor vil vi i foreningen arbejde hen imod endnu et medlemsmøde, hvor vi kommer med helt konkrete anbefalinger. 

Vi hører helt overordnet et ønske om, at vi skal regulere mere, end vi gør nu. Det er vores hovedkonklusion.” sagde hun.

Lisbeth Trinskjær tilføjede, at der nu var flere spor, som bestyrelsen ville arbejde videre med.

Det gjaldt blandt andet spørgsmålet om formelle praktikordninger, om timelæreres forhold, brugen af tidligere elever, muligheden for guides eller mentorer til nye lærere samt ønsket om at sikre en bedre lønudvikling.

Medlemsmøde i FFD

FFD er en forening for hele skoleformen, og derfor er det vigtigt, at både lærere og forstandere i fællesskab har en dialog om vilkår og forhold. På den baggrund inviterede FFD den 7. marts til medlemsmøde for at drøfte lærernes arbejdsforhold, og hvad de betyder for skoleformen.