FFD afholder

Kurser for højskolernes bestyrelser

Publiceret 18-11-2021

Vi har oplevet en stigende efterspørgsel efter kurser for bestyrelsesmedlemmer, ikke blot fra nyere skoler, men også for de lidt ældre skoler. Vi har derfor valgt at opdele vores tilbud i 2 separate forløb, det ene som et kort digitalt forløb og det andet som et døgnkursus i København.

Introduktion til bestyrelsesarbejdet - fortrinsvis for nyere bestyrelsesmedlemmer

Torsdag den 2. december 2021, kl. 14.30-17.00

Forløbet afvikles som et digitalt møde via Zoom og vil tage udgangspunkt i:

  • Folkehøjskolerne – en særlig skoleform.
  • Lovbaggrund og intention
  • Bestyrelsens generelle opgaver og ansvar.

Se program og indbydelse for kurset her:

Introduktion til bestyrelsesarbejde (nemtilmeld.dk)

Da der er tale om ret kort tid inden afvikling af kurset, bedes skolerne informere deres bestyrelsesmedlemmer ved f.eks. at videresende indbydelsen, som kan dowloades her:

Indbydelse til introduktion til bestyrelsesarbejdet (nemtilmeld.dk)

 

Kursusdøgn for bestyrelsesmedlemmer

Fredag den 25. februar kl. 15.00 til lørdag den 26. februar 2022 kl. 15.00

Kurset afvikles med udgangspunkt i DGI-byen i København – deltagere skal selv sørge for overnatning.

Kurset vil bl.a. indeholde:

  • Besøg i Højskolernes Hus
  • Slots- og Kulturstyrelsen deltager med orientering omkring deres tilsynsforpligtelse og dens indhold.
  • Vigtige ansvarsområder i en skolebestyrelse.
  • Nye love og regler, ansættelsesvilkår, økonomi, års- og indholdsplaner, vedtægter m.v.

Der vil blive lagt vægt på, at deltagerne får mulighed for samtale og erfaringsudveksling imellem hinanden.
Nærmere program og indbydelse vil blive udsendt snarest, men vi anbefaler allerede nu, at bestyrelsesmedlemmerne orienteres om dette tilbud.

 

Kursus for sekretærer og forretningsførere.

Kurset blev afviklet den 8.-9. november på Brogården – med over 80 deltagere.

Materialet fra kurset kan findes her

Sekretær- og forretningsførerkursus 2021 (nemtilmeld.dk)