Nye frister for ansøgning og afrapportering

Publiceret 22-06-2021

Slots- og Kulturstyrelsen har forlænget en række frister for afrapportering for puljer vedrørende 2020 og ansøgningsfrister for puljer i 2021.

Frister forlænget

For afrapportering ved Slots- og Kulturstyrelsen er følgende frister pt. gældende:

  • Deltagerbetaling 2020: 30. september 2021
  • Lønkompensation 2020: 31. oktober 2021

Ansøgningsfrister ved Slots- og Kulturstyrelsen er:

  • Deltagerbetaling 2021: 1. september 2021
  • Lønkompensation 2021: 31. august 2021
  • Faste omkostninger 2021: 31. august 2021

Søg puljerne hurtigst muligt

Skolerne opfordres til at få søgt puljerne for 2021 hurtigst muligt.

Se samlet overblik over fristerne