Statstilskud og hjemsendelse af elever

Publiceret 14-12-2021

Læs Slots- og Kulturstyrelsens svar vedrørende statstilskud for hjemsendte og internationale elever.

Hjemsendelse af elever – udløsning af statstilskud.

Foreningen har modtaget spørgsmål fra nogle af de skoler, der har oplevet en smittespredning blandt elever. Skolerne er bekymrede for,  om statstilskuddet kan opretholdes, når/hvis det bliver nødvendigt at hjemsende elever m.v.  Vi har derfor forespurgt Slots- og Kulturstyrelsen, om statstilskud kan fastholdes hvis:

  • Elever sendes hjem, fordi de er testet positive – også selv om de ikke når at blive smittefri inden kurset er forbi.
  • Tilsvarende med nærkontakter, der af myndighederne anbefales at gå i isolation.
  • Hvis Styrelsen for patientsikkerhed anbefaler hele skolen at lukke ned, og først lader elever komme tilbage, når de er testet negative.

Vi har modtaget det svar fra Styrelsen, at såfremt elever, af de nævnte årsager, ikke kan deltage i undervisningen eller opholde sig på skolen pga. Covid, vil det være muligt at udløse statstilskud ud fra de “normale” omstændigheder omkring sygdom, hvor der skal falde en elevbetaling samt være en forventning om at eleven returnerer til skolen indenfor en nærmere tidshorisont  (jfr. § 8 og § 11. stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler). Skulle en elev hjemsendes kort før kursets afslutning pga. Covid, og dermed ikke nå tilbage på skolen inden kursets afslutning, kan denne elev også udløse statstilskud, så længe der falder en elevbetaling.

Internationale elever – udløsning af statstilskud

Vi har ligeledes forespurgt Styrelsen om, hvorledes skolerne er stillet i forhold til statstilskud til internationale elever, på de lange kurser der starter i januar 2022. Der kan være en risiko for, at disse elever kan blive nægtet indrejse, eller blive pålagt karantæne ved indrejse. Hvorledes vil disse elever kunne udløse statstilskud i disse situationer?

Styrelsen har her meddelt, at hvis internationale elever betaler en elevbetaling og har en forventning om at kunne starte på et højskolekursus indenfor en nærmere tidshorisont, kan de godt tælle med ift. statstilskud fra den dag/periode de indbetaler elevbetalingen for, hvis deres manglende deltagelse skyldes indrejserestriktioner eller krav om karantæne i forbindelse med ankomst til landet.

Hvis internationale elever skal kunne tælles med uden at der forligger en egenbetaling, vil dette kræve en dispensation ift. lovgivningen hvilket vil kræve en ændringsbekendtgørelse.