Ny Q&A for Kulturlivet ift. Covid 19

Publiceret 21-12-2021

Bl.a. om udlændinge og sårbare unge i forbindelse med nedlukningen

Under punktet ’Krav om lukning af lokaler og lokaliteter’ fremgår:

Lukning af folkehøjskolerne omfatter ikke kursister, hvis de har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at eleven eller kursisten ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på folkehøjskolen.

Der gælder desuden en undtagelse for kursister, som har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

Link: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19