Ole Buch Rahbek stopper i Højskolernes Hus

Publiceret 03-12-2019

Fra 1. januar tiltræder en ny generalsekretær, og i den forbindelse har Ole besluttet at fratræde sin stilling ved årsskiftet.

Ole Buch Rahbek har i snart 3 år været leder af Udviklingsafdelingen i Folkehøjskolernes Forening. I den periode er der sket en professionalisering af FFD’s udviklingsvirksomhed, og der har været afholdt signifikante arrangementer, kurser og events med en stor involvering fra højskoler og samarbejdsorganisationer.

Ole har i perioden formået at samle afdelingens dygtige medarbejdere til et fælles team, som sammen er i stand til at understøtte højskolernes udviklingsarbejde med kurser, efteruddannelse og udviklingsprojekter. I samme periode har Ole fungeret som kompetent souschef og stedfortræder for FFD’s generalsekretær. 

I forbindelse med generalsekretærskiftet er FFD og Ole Buch Rahbek blevet enige om, at konturerne for en ny organisering af arbejdet medfører, at tidspunktet er naturligt for Ole til at komme videre i karrieren. 

FFD takker Ole for en dedikeret og værdifuld indsats for højskolebevægelsen og ønsker ham alt godt på den videre færd.