Folkeoplysningspuljen er fordelt: Se de nye projekter

Publiceret 23-10-2018
Pædagogik og udvikling

Demokratiske samtaler, bevægelse og fortællinger er blandt temaerne for seks nye projekter, der har modtaget bevillinger fra FFD's Folkeoplysningspulje. Læs om projekterne her.

Den 1. oktober var der igen frist for ansøgninger til Folkeoplysningspuljen, og nu er spændingen udløst.

Bevillingsgruppen har besluttet hvilke projekter, der skal have støtte, og du kan læse om projekterne herunder.

Suhrs Højskole: ”Suhrs Movetrition”

Gennem 8 events inviteres alle interesserede til bevægelse, debat og fællesspisning over forskellige emner. Det overordnede formål er at dele faget Movetrition lokalt, så højskolen bliver synlig og åbnet op for omverdenen.

Movetrition er en tilgang til mad og træning, der gør op med den gængse sportslige- og fitnessorienterede tilgang til træning, som er præget meget ensidigt af præstation og ydre udtryk. Der vil i stedet være fokus på bevægelse og træning ud fra principper om frihed, fællesskab, kreativitet og bæredygtighed.

Læs mere om projektet her

Den Rytmiske Højskole: ”Ungefolkemøde i Odsherred”

Projektet er en videreudvikling af ”Folkemødet i Odsherred”. DRH vil, sammen med lokale uddannelsesinstitutioner og Vallekilde Højskole, skabe debat og engagement blandt lokale unge ved at bringe dem sammen om en folkemøde dag særligt for unge.

Formålet er blandt andet at øge de unges interesse for at arbejde med demokrati og medborgerskab gennem det direkte møde mellem mennesker, som både et med- og modspil til dialogen på fx sociale medier. Derudover skal projektet placere højskolen og højskoleeleverne centalt i udviklingen af vores demokrati, gennem et aktivt medborgerskab, der bl.a. kommer til udtryk ved workshops, debatter og indslag på Ungefolkemødet.

Læs mere om projektet her

Brenderup Højskole: ”Mangfoldige samtaler i blafferbiler”

Projektet vil skabe en nuanceret værdidebat ved at sende danske- og flygtninge elever ud i blafferbiler og debattere temaer fra Danmarkskanon med billisterne. Efterfølgende arrangeres 3 events med formidling af resultaterne af blafferiet.

Formålet er at skabe debat om formulerede danske værdier mellem flygtninge og tilfældige danskere. Derefter kan debatten udbredes ved at skabe åbne events ud fra resultaterne og de enkeltes oplevelser.

Læs mere om projektet her