Workshop for vejledere

FFD tilbyder workshops for vejledere, hvor indholdet afgøres af de aktuelle behov fra højskolelærere med vejledningsopgaver, eller af den pædagogiske udvikling indenfor fagområdet

Vejleder workshop

FFD inviterer alle med interesse for højskolevejledning til en årlig vejlederworkshop

Vejledertræf er for alle højskoleansatte, der interesserer sig for eller varetager vejledningsopgaver i det daglige. Her er en oplagt mulighed for at skaffe sig et fagligt netværk inden for det højskolefaglige område. Hvert år vælges et tema ud fra behov eller aktualitet inden for det pædagogiske felt.