Højskolepædagogisk konference

Hvert år inviterer FFD til en større højskolepædagogisk konference for alle med interesse for skole, pædagogik og uddannelse.

Konferencens sigte

Med afsæt i højskolernes tradition og aktuelle pædagogiske praksis lægger den årlige højskolepædagogiske konference op til en åben og livlig drøftelse af, hvad vi pædagogisk og politisk kan og vil med vores skole og uddannelse i Danmark.

Traditionen fra højskolen afspejles i konferencens form, der vægter deltagelse og interaktion med deltagerne og løbende veksler mellem workshops, debatter og oplæg.

Deltag i konferencen

Find datoerne for næste konference under kurser