UBAK og indholdsplaner

En indføring og drøftelse af perspektiver i UBAK og forholdet til indholdsplaner.

Formål

Med udgangspunkt i jeres ønsker og behov lægger vi et snit, hvor der kan være fokus på fx udlægninger af betydningen af UBAK i praksis, muligheder og udfordringer for enkelte fag eller faggrupper, sammenspil mellem UBAK og indholdsplaner eller noget helt fjerde.

Det kan både være med fokus på jeres konkrete praksis, hvor vi tager udgangspunkt i indholdsplaner og I måske får mulighed for at arbejde med dem sammen efterfølgende, eller det kan være drøftelser af mere overordnet karakter omkring forståelsen af og forholdet til UBAK og indholdsplaner.

Målgruppe 

Pædagogisk personale.

Form

Pædagogisk dag for den pædagogiske personalegruppe; gerne med deltagelse af ledelse og/eller andre relevante personer.

Varighed

Typisk vil vi anbefale en hel dag, men det kan også skaleres til at være fx et eftermiddagsmøde. Det er også muligt at lave med et opfølgende møde senere.

Eksempel på program

10.00: Introduktion: gensidig præsentation og formålet med i dag

10:30: Introduktion til UBAK

11.00: Pause

11.15: UBAK – i pædagogisk lys

12.00: Frokost

12.45: Introduktion til arbejdet med indholdsplaner

13.15: Øvelser i mindre grupper

14.45: Afrunding og evt. næste skridt

15.00: Tak for i dag