Den gode studierejse

Inspirationsoplægget fokuserer på hvordan du kan styrke din studierejse, hvad enten du allerede har en studierejse, eller du er i udviklingsfasen til en ny.

Formål

Tidens internationale udfordringer kalder på internationale løsninger og vi kan som skoler åbne døre og skabe relationer og netværk som de unge ikke selv har adgang til.
Få inspiration til hvordan du kan tilbyde dine elever en studierejse, som balancerer hensynene til global dannelse og betydningen af det mellemmenneskelige møde på den ene side og tager hensyn til det miljømæssige aftryk på den anden.

Vi kan bidrage med:

  • Ideudvikling af og eksempler på rejser i Europa og i verden.
  • Kontakter til højskoler i Europa og i verden, som er åbne for besøg og samarbejde.
  • Kontakter til personer og organisationer der arbejder med unge i Europa og i verden.
  • Sparring om bæredygtige rejseformer på både lange og korte afstande samt kompensationsmuligheder ved flyrejse.
  • Sparring om alternative destinationer og mødeformer.

Form

Oplæg for en projektgruppe/et udvalg med ansvar for studierejsen og/eller et oplæg for hele medarbejdergruppen. Vi kan efter behov forlænge mødet, så der også er plads til konkret udvikling.

Oplægget kan tage udgangspunkt i dit behov, fx om du er i gang med at udvikle en helt ny studierejse eller om du ønsker at gentænke en eksisterende rejse.

Varighed

1,5 t

Eksempel på program

10.00: Introduktion: gensidig præsentation og formålet mødet

10:15: Afdækning af jeres situation og behov

10.30: Oplæg: inspiration til rejseformer, eksempler på rejser, kontakter i Europa

11.00: Sparring: hvordan kan vi udvikle på jeres ideer om en rejse

11.30: Tak for i dag