Noter

'Noter' er en samlebetegnelse for elementer ved skolen rettet mod særlige målgrupper. Noter præsenteres både på skolens side, så en bruger kan sammenligne dér, men også i lister med filtre.

Note-felterne

Det er 5 note-felter:

  • Børn med på lange kurser
  • Handicapfaciliteter
  • Konference- og udlejningsfaciliteter
  • Undervisningssamarbejder og introforløb
  • Særlige diæter

To yderligere note-felter er placeret under fanen 'Om skolen':

  • Priser
  • Elevpladser

 I disse 7 noter kan du beskrive, hvad skolen tilbyder og eventuelt linke til skolens hjemmeside for mere læsning. 

Noterne vises i højre spalte på skolesiden, men vi har også indbygget mulighed for at filtrere Liste over højskoler. Er der skrevet tekst i note-feltet, kommer feltet med på listen og på skolesiden.

Felterne har en begrænsning på 250 tegn. Det er meget kort, fordi det skal være let for brugeren at scanne. Ideen er, at teksten skal give et overordnet indtryk, og så kan du linke til uddybende informationer på højskolens egen hjemmeside.