Højskoler og ungdomsuddannelse

Højskoleophold har en positiv betydning for unges muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. Det viser evaluering af det såkaldte Kombinationsprojekt fra 2015.

Det satspuljefinansierede Kombinationsprojekt har fra 2008 til 2015 tilbudt unge uden ungdomsuddannelse at komme på højskole og forberede sig på at kunne gennemføre en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. 

Af tallene fremgår det, at 78,6 % af de unge enten kom tilbage i uddannelse, arbejde eller gennemførte en ungdomsuddannelse. 48,2 % af de unge, som på tidspunktet var i uddannelse, kom i gang med en erhvervsfaglige ungdomsuddannelse.

 

Læs hele Slutevalueringen af Kombinationsprojektet

Læs resume af  Slutevaluering af Kombinationsprojektet 

Læs mere om projektet her

Kombinationsprojektet 2008-2013