Effekten af et højskoleophold

Højskolerne har fået lavet en rapport, der fremviser en markant effekt af et højskoleophold. Rapporten dokumenterer, at unges chancer for at komme tilbage i uddannelse øges betragteligt, hvis de har været på højskole.

En omfattende analyse viser markante effekter af højskoleophold for unge, der har afbrudt en ungdomsuddannelse. Deres chancer for at komme tilbage i uddannelsessystemet øges betragteligt. Undersøgelsen viser også, at unge, der har været på højskole, har markant bedre chancer for at gennemføre en videregående uddannelse. For begge analyser gælder resultatet i særlig grad for unge fra såkaldt ikke-uddannelsesvante hjem.

 

Kort opsummering - 2 sider (pdf)

Fuld rapport - 34 sider (pdf)

Unge som vender tilbage til uddannelse efter afbrudt ungdomsuddannelse

Frafald inden for to år blandt studerende på videregående uddannelser