Kurser - vejledning til skoler

Alle skoler kan oprette kurser. De bliver sendt til godkendelse i Højskolernes Hus, som udgiver det til hjemmesiden. Derefter kan højskolen selv rette i indholdet og ændre status for kurset.

Alle kan oprette kurser. Lige nu godkendes kurser med startdatoer til og med 30. april 2022

Hvert år i slutningen af september er der deadline for aflevering af materiale til næste års fælleskataloger, og så lukkes der samtidig op for, at I kan indtaste kurser for de næste ca. 5 kvartaler. De lange kurser udgives løbende, mens de korte kurser, som starter efter 30. april det følgende år, først slippes løs på nettet midt i oktober i indtastningsåret.

OBS! kurser der oprettes på www.hojskolerne.dk skal også findes på skolen egen hjemmeside. Dvs opret kun de startdatoer, som også fremgår at skolens side.

Processen

Processen er i kort beskrivelse som følger

  • Højskolen opretter et kursus og indsender det. Når du opretter er kurset en kladde. Klik på indsend, for at sende til Højskolernes Hus. (Du kan indsende flere kurser på én gang)
  • Højskolernes Hus gennemser og udgiver kurset, så det har status Åben
  • Skolen kan selv rette i teksten og i status (Åben, Aflyst eller Alt optaget)
  • Når startdatoen er passeret tages kurset af hjemmesiden

Opret kort kursus

Opret langt kursus

 

Skriv så du bliver fundet i søgningen