Skoledata

Skoledata er de klassiske informationer om hvor skolen ligger, kontaktinfo m.m. Skolerne kan selv rette skolens kontaktinformation, Skoledata kan rettes ved at skrive til kontor@ffd.dk.

Skolens kontaktinformationer

De fleste informationer på denne fane skulle meget gerne give sig selv. Skriv skolens kontaktoplysninger, som I ønsker skal stå på skolens præsentationsside på hojskolerne.dk.

Er der flere forstandere, skriver du blot flere navne.

Skoledata

Vigtigst er feltet 'Skolens officielle email' . Det er den email vi bruger til login i systemet - og den email foreningen skriver til, når vi fortæller om ændringer og udfordringer. Det skal altså være en mail, vi er sikker på når skolen og det vil typisk være skolens officielle mailadresse. Men den kan altså rettes til det skolen finder bedst. Skriv til kontor@ffd.dk.

Det er kun Højskolernes Hus der kan rette i Skoledata. Skriv til kontor@ffd.dk, hvis noget skal rettes.

Har skolen et engelsk navn, så skriv til kontor@ffd.dk

Forstandertype er et levn fra fortiden, som vi fjerner på et tidspunkt.

Forsiden på menupunktet 'Højskole' ser du her for Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg.