Om International pulje

FFD rådede fra 2014 til 2016 over en International pulje, støttet af Kulturministeriet, som havde til formål at understøtte og skabe mulighed for at højskolerne i højere grad fokuserede på det internationale i både undervisning og højskoleliv.

Inden for de bevillingsmæssige rammer på de årlige finanslove blev der ydert tilskud til udviklingsarbejde med internationale aktiviteter inden for højskolelovens rammer. Tilskuddet kunne søges af en højskole, af flere højskoler i forening, ligesom der kunne søges i samarbejde med Folkehøjskolernes Forening.  

Formål

Det overordnede formål med aktivitetspuljerne var at yde støtte til aktiviteter i Danmark, der skaber, fastholder og uddyber forståelse for sammenhængen mellem Danmark, Europa og Verden.

Det langsigtede mål var at sikre internationale emner og aktiviteter en vedvarende og selvfølgelig plads på landets Folkehøjskoler.

Der blev ved tildelingen lagt vægt på, at der var tale om nyskabende aktiviteter med fokus på involvering af højskolernes elever indenfor følgende overordnede områder:

  • Økonomiske, politiske, sociale, kulturelle og miljømæssige forhold med et internationalt sigte, der satte fokus på relationer og sammenhænge mellem Danmark, Europa og Verden.

Som udgangspunkt var der fem puljer som kunne søges af enkeltskoler, flere højskoler i samarbejde eller af højskoler i samarbejde med FFD. Hvis der var tale om større tværgående samarbejdsprojekter med deltagelse af flere højskoler, kunne man lave en samlet ansøgning med elementer fra alle 5 puljer. Puljen var på 1 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i de to følgende år.

Det internationale puljeudvalg bestod af:

  • Søren Winther Larsen, forstander Odder Højskole (bestyrelsens repræsentant).
  • Ole Buch Rahbek, sekretariatschef hos Danske Studerendes Fællesråd. (ekstern repræsentant).
  • Anne Mette Winneche Nielsen, post doc. på Center for Ungdomsforskning (ekstern repræsentant).
  • Sara Skovborg Mortensen, International konsulent FFD (sekretær i udvalget).

Ansøgningsfristerne var hvert år 1. marts og 1. oktober.

Se hvilke projekter der modtog støtte fra International Pulje