Silkeborg Højskole: "Youth Empowerment"

Formål: Projektet "Youth Empowerment" (YE) søger at skabe rum, hvori internationale og danske unge kan afspejle deres egne nationale, kulturelle og sociale ungdomsudfordringer og trække perspektiver til generelle ungdomsudfordringer i en international atmosfære med udgangspunkt i en involverende og medbestemmende tilgang.

Projektbeskrivelse

Projektet har søgt støtte til aktiviteter omkring et nyt linjefag.

De emner som projektet ønsker at behandle og afklare for at styrke ungdommens potentiale i retning mod at påvirke verden positivt , er:

  1. Kan politiske og sociale forandringer i retning af unges deltagelse opnås ved hjælp af vold? Er der nogen alternativer til at skabe social forandring? For eksempel gennem kunst og kultur?
  2. Hvor finder man eksempler på vellykket ungdomsorganisationer og dermed vellykket social forandring? Den vestlige verden kan argumenteres for at have gjort visse fremskridt med hensyn til unges deltagelse ved at skabe rum for unge og unges deltagelse både i form af magtrelationer og adgang til arbejdsmarkedet. Kan nogle af disse fremskridt overføres til mindre demokratiseret samfund? Hvilke færdigheder er nødvendige for at unge kan kræve rettigheder og  håndtere ungdomsspørgsmål effektivt?
  3. Traditionelt set har unge mennesker over hele verden, haft passive roller vedrørende beslutningstagning og generelle magtforhold. Kan opbygning af ungdomsorganisationer med ordentlig ledelse og motiverende færdigheder gøre en forskel for unge? Kan vi finde gensidig inspiration i opbygningen af ​​stærkere ungdomsforeninger og træne ordentlig fortaler-færdigheder, der er relevante for ungdomsaktivisme uden brug af vold? Hvordan kan vi installere gensidig tillid udfra en medbestemmende tilgang i retning af en mere aktiv rolle for de unge og deres organisationer i primært lokalsamfund?

På grundlag af det samlede YE-undervisning, der løber over 18 uger med 9 lektioner om ugen udmønter projektet sig i 4 aktiviteter.

  1. Gruppen på ca. 15 YE-studerende deltager i en FDF-kursus for 450 deltagere i alderen 15 til 18 år på Sletten, Ry, 11. -. 18 oktober 2014. Højskolens studerende vil stå for en række forskellige workshops med fokus på spørgsmålet om unges deltagelse i samfundet.
  2. YE-gruppen vil besøge på en række ungdoms, menneskerettigheds og udviklings NGO'er i København i løbet af dagene 20. -. Oktober 24, 2014. Ugens program vil opsumeres på et fælles seminar i weekenden 24. - 26. okt. sammen med partnerorganisationerne FDF, Folkekirkens Nødhjælp, Global Fellowship og GDCP (ghanesisk dansk EF-program) om fremtidigt samarbejde om ungdoms empowerment spørgsmål.
  3. Et "homestay" hos forskellige lokale FDF-virksomheder for perioden 26. okt. - 1. nov., med henblik på at drøfte og studere "first hand", hvordan inddragelse af ungdommen foregår i virkeligheden, både med hensyn til beslutningstagning og ansvar.
  4. En præsentation af emnet Youth Empowerment til de 600 deltagere på FDF nationalforsamling i Nyborg, 14.-16. november 2014 som en del af FDF internationale arbejde.

Der er ansøgt pulje a) længerevarnede forløb

Formidling

YE-projektet vil blive beskrevet i medier og rettet mod nationale, regionale og lokale medlemsorganisationer af Global Fellowship med ca.  ½ mio. medlemmer over hele verden. De vigtigste partnere i YE-projektet er nationale og lokale medlemsorganisationer Global Fellowship i Uganda, Cameroun, Sydafrika, Indien, Myanmar, New Zealand og Danmark og ghanesisk dansk community-program i Ghana.

Bevilliget beløb: 50.000

Kontakt: Carsten Kolby Kristiansen