Ry Højskole: "Verden omkring os - udvikling af fogkoncept og undervisningsmateriale"

Formål: Konceptudvikling og produktion af undervisningsmaterialer, som fremmer højskoleelevers globale udsyn og forståelse af globaliseringens konsekvenser for hverdagen i Danmark. I samarbejde med partnere fra netværket The Dark Mountain Project er målet at udvikle et forløb, der både udfordrer og skærper elevernes forståelse af samtidige samfundsnarrativer omkring økonomiske, sociale og miljømæssige kriser med udgangspunkt i projektarbejde og elevproducerede fortællinger. Derudover sigter projektet imod at skabe kontakt til og grobund for fremtidigt samarbejde med andre netværk af unge rundt om i verden.

Projektbeskrivelse

Det konkrete projektmål er tredelt: 1) at udvikle et koncept for faget "Verden omkring os", der styker elevernes forståelse af sammenhængen mellem globale problematikker og hverdagen i Danmark, samt højner højskolens internationale profil; 2) at producere nyskabende og elevinddragende undervisningsmateriale, der anskueliggør nogle af samtidens helt store problematikker og samtidig udfordrer elevens egen kreativitet; 3) at istandsætte en dialog imellem højskoleelever og andre unge i verden. 

Disse mål vil opnås igennem: a) at afsætte tid og ressourcer indenfor faget til at iværksætte tre intensive forløb over to dage, hvor der arbejdes med projektets delmål; b) at bruge forløbet "Verden omkring os" i efteråret 2016 som eksperimentarium for at opnå projektets delmål; c) at invitere tre deltagere fra The Dark Mountain Project til højskolen for dels at afholde workshops og dels at deltage i udviklingen af fagkoncept og -materiale, samt at trække på deres kontakter til andre netværk. 

Projektets hovedaktiviteter er tre intensive to-dages forløb med deltagelse af højskolens elever og samarbejdspartnere fra The Dark Mountain Project. Disse forløb indebærer oplæg og workshops af projektets samarbejdspartnere samt tid til efterbehandling af videreudvikling af de konkrete aktiviteter. Hvert forløb vil blive evalueret med henblik på at udbrede og integrere de forskellige workshops i faget. I tiden mellem de tre workshops vil eleverne arbejde med at skabe deres egne fortællinger og kreative output. Derudover vil der blive udarbejdet undervisningsmateriale på baggrund af forløbet, samt en rapport, som omhandler projektets resultater. 

Formidling

Elevfortællingerne formidles igennem selvvalgt medie (f.eks. en bogudgivelse, en hjemmeside, en udstilling eller et sceneshow). En beskrivelse af koncept og undervisningsmateriale udarbejdes til sidst i forløbet. Projektets overordnede resultater sammenfattes i  en kort rapport.

Der blev søgt pulje b) Kortere forløb eller enkeltstående aktiviteter

Bevilget beløb: 25.000 kr.

Kontakt: Jeppe Graugaard