Rørvig Folkehøjskole: "Om flygtningeproblematikker - Udvikling af kurser i stresshåndtering og integration"

Formålet: At udvikle et koncept, der er velegnet som fundament for kurser, der behandler problematikker, der opstår, når store flygtningestrømme krydser grænser. Derudover er målet at kunne tilbyde kurser, som kan have væsentlig effekt mht. at skabe øget sundhed og mindske selv alvorlig stress hos traumatiserede mennesker eller mennesker med PTSD. For flygtninge vil der også være delmål, der giver færdigheder, som vil hjælpe til integrering i det danske samfund; bl.a. undervisning i dansk sprog, kultur og samfundsorientering.

Projektbeskrivelse

Først vil vi etablere kontakt med andre højskoler, med kommuner og andre myndigheder med relation til flygtninge for at få et overblik over situationen mht. flygtninge, og for at vurdere, hvordan Højskolen for Bevidsthedsudvikling bedst kan hjælpe. I anden fase vil især skolens elever blive inddraget mest muligt. Der vil indgå orientering om situationen med flygtninge i Danmark og andre lande. Vi ønsker her at gøre eleverne bevidste om indslusnings- og integrations problemer, som kurset sigter på at mindske med de kurser, vi vil tilbyde. I tredje fase vil vi udarbejde konkrete kursesbeskrivelser af et langt og et kort kursus. 

På det lange kursus vil undervisning i dansk sprog og kultur og samfundsfag primært være for udlændinge.  Derudover vil det være muligt at deltage i kreative fag som musik og kunst, også for at have kontakt med danske elever. Udover det almindelige sociale samvær, vil der også blive arrangeret sociale aktiviteter som kulturel underholdning og gensidig præsentation af de forskellige nationaliteters kultur.

Højskolens kerneområder er sundhed og bevidsthedsudvikling, og vi har redskaber, som er meget effektive mht. at mindske stress. Primært Transcendental Meditation (TM), som er en enkel, men effektiv teknik til at mindske selv PTSD og anden alvorlig stress, og åbne for indre positive ressourcer af energi og mentalt velbefindende. Virkningerne dokumenteres af en mere end 600 videnskabelige undersøgelser.

De korte kurser vil vare 1-2 uger og her vil det primære tilbud være at lære Transcendental Meditation og Ayurveda. Det er her vores skole virkelig kan gøre en forskel; ikke bare for flygtninge med mere eller mindre alvorlig stress, men også for andre, som ønsker at udvikle øget sundhed, kreativitet og velvære. Men der vil også være orientering andre emner; bl.a. sund madlavning og Sthapatya Veda, 'Vedisk arkitektur og byplanlægning'.

Når der er tale om flygtninge og andre med PTSD og anden alvorlig stress, vil det være naturligt at samarbejde med psykologer og andre fagfolk i de kommuner o.a. institutioner, som har ønsket at sende disse målgrupper på højskole. Udover kommuner kan der, for flygtninge, bl.a. også være tale om Røde Kors og Asylcentre. 

Der blev søgt pulje a) Længerevarende forløb.

Formidling

Vi ønsker at formidle projektets resultater gennem en rapport til andre højskoler, gerne via FFD; til kommuner og andre myndigheder, samt til offentligheden, bl.a. gennem pressemeddelelser.

Bevillget beløb:  36.785 kr. 

Kontakt: Ole Blenkov