Nordfyns Folkehøjskole: ”Ghana – et land i udvikling”

Formål: At udvikle højskolens globale profil i undervisningen generelt, ved at udvikle et eksisterende samarbejde med Ghana venskabsgrupper og udvikle et temaforløb om Ghana. Aktiviteterne indebærer en projektrejse til Ghana for en af skolens lærere, udvikling af et temaforløb om Ghana for alle skolens elever, samt afsøgning af muligheder for videre samarbejde med Ghana venskabsgrupper, herunder et muligt lærerudvekslings program.

Projektbeskrivelse

Projektet vil udvikle et samarbejde med Ghana-venskabsgrupperne (GV), og planlægge en projektrejse til Nord-Ghana, med henblik på at give eleverne en nuanceret og positiv beskrivelse af udviklingsprocessen i landet. Inden rejsen vil der være et internt seminar for lærere, hvor vi drøfter hvordan Afrika, herunder Ghana, kan blive mere synligt og nuanceret beskrevet i vores undervisning. Inden rejsen vil vi ligeledes planlægge et temaforløb for hele skolen med titlen "Afrika på vej" - Ghana et land i rivende udvikling. Under rejsen vil vi indsamle data, som giver en fyldestgørende beskrivelse af projektets formål. Projektrejsens indsamlingsresultater vil bruges i et temaforløb efter rejsen. Efter rejsen vil vi udarbejde en samarbejdsplan med GV med henblik på samarbejdsaktiviteter, herunder hvordan GVs lærere kan levendegøre den ghanesiske kultur og udviklingspolitik for vore elever samtidigt med, at de lærer om dansk (voksen) folkeoplysning.

Der blev ansøgt pulje a) Længerevarende forløb

Formidling

Vi vil bruge resultaterne ift. skolens temaforløb, ift. skolekreds og lokale skoler, holde et møde med andre højskoler, der arbejder med Afrika (herunder Brenderup, Silkeborg og IPC) samt indsamle viden og erfaringer i lærergruppen, så vi kan nuancere og videreudvikle vores syn på Afrikas, herunder Ghanas udvikling.

Bevilliget beløb: 60.000 kr.

Kontakt: Mogens Godballe