Nørgaards, Grundtvigs, Brandbjerg og FFD: "Dansk-norsk udvekslingsprojekt"

Formål: Der har igennem højskolens historie været et tæt samarbejde mellem de nordiske landes højskoler. Gennem de sidste 15-20 år har dette samarbejde dog primært været på et politisk niveau, i regi af de respektive landes højskoleforeninger, hvorimod det har knebet mere med samarbejde på skole- og lærerniveau. Dette projekt vil gerne bidrage til at puste liv i det fælles nordiske samarbejde gennem seminarer og lærerudveksling. Foruden at bidrage til det gensidige udviklingsarbejde, kan dette samarbejde også betragtes som en form for pilotprojekt for et bredere samarbejde, der også inddrager højskoler og højskolelærere i Sverige og Finland.

Projektbeskrivelse

Projektet kan deles op i to dele: For det første et program, der består af to seminarer (i henholdsvis september og april) og en udvekslingsdel i den mellemliggende periode. Og for det andet et fælles dansk-norsk udvekslingsarbejde med fokus på højskolepædagogik. I denne ansøgning søger vi først og fremmest midler til afviklingen af den første del.

Vi ønsker at udvikle et dobbeltseminar med fokus på højskolepædagogik, hvori der også indgår et element af udveksling. Det første seminar vil finde sted i september i Danmark med deltagelse af cirka 15 højskolelærere fra hvert land. Hovedstrukturen i det første seminar vil være den følgende:

Dag 1: Fokus på højskolepædagogik og udveksling af erfaringer på tværs af Danmark og Norge.

Dag 2:  Fokus på særlige indsatsområder i forhold til den højskolepædagogiske praksis. Her vil deltagerne kunne vælge ud fra forskellig temaer - fx 1) Bæredygtig uddannelse 2)Studierejsens pædagogik og 3) Højskoledidaktik

Dag 3) Udveksling og besøg: afdækning af udfordringer og muligheder.

I perioden fra september til april vil der være tid til udvekslingen. De enkelte skoler aftaler selv omfanget af denne udveksling. Efter udvekslingen har fundet sted indsendes en rapport til styregruppen.

I april afholdes til andet fællesseminar i Norge med følgende hovedstruktur:

Dag 1: Præsentation af udvekslingsprojekter. Diskussion af muligheder og faldgruber i forbindelse med lærerudveksling.

Dag 2: Højskolens pædagogiske praksis. Workshop med fokus på pædagogisk praksis på højskolerne i lyset af udvekslingsprojekterne. 

Formidling

I et bredere perspektiv vil projektet opsamle erfaringer fra udvekslinger mellem højskolelærere, som vil formidles i kraft af en hvidbog, som lærere der i fremtiden ønsker lærerudveksling kan gøre brug af. Desuden vil projektet danne grundlag for en fælles dansk-norsk strategi for pædagogisk udviklingsarbejde, som vil blive samlet i en rapport til de to landes højskoleforeninger. 

Der blev søgt til pulje  d) Rejsestipendier, seminarer og efteruddannelse, skolepulje og pulje e) Rejsestipendier, seminarer og efteruddannelse, central pulje. 

Bevilget beløb: 94.600 kr.

Kontakt: Niels Glahn