Mariager Højskole: "Europa i fokus"

Formål: Projektet skal iværksætte en aktiv deltagelse af Mariager Højskoles elever i problemstillinger, der præger livet for europæiske unge, og en videreformidling af disse problemstillinger i en kommunikations platform, der involverer andre danske højskoler.

Projektbeskrivelse

Projektet "Europa i fokus" vil med udgangspunkt i eleverne på Mariager Højskole skabe kontakt til organisationer og enkeltpersoner i Estland/Letland, Slovakiret og Færøerne, for på den måde at formidle historier og information om de forhold som gør sig gældende her.

Startskuddet lægges ved en inspirations- og planlægningsuge for eleverne inden afrejse til de respektive lande, hvor eleverne skaber materiale til selve turen som skal præsenteres for de organisationer, de møder i landene.

Der samarbejdes med Village Hope i Estland, Baltic School of Ministry i Letland og enkeltpersoner fra Færørerne. Der arbejdes på at skabe længerevarende relationer.

Ansøgningen blev rette mod pulje a) længerevarende forløb

Formidling

På selve turen skal der indsamles viden og inforamtioner som skal tages med hjem og videreformidles. Der planlægges at deltage ved FFD's fællesprojekt omkring en læringsplatform, hvortil materiale fra turen produseres, og formidles derfra gennem video og artikler.

Bevillinget beløb: 50.000 kr.

Kontakt: David Jakobsen