Jyderup Højskole: ”Fortællinger fra flygtninge”

Formål: Formålet med projektet er at understøtte det læringspotentiale der er forbundet med at have flygtninge på højskole, ved at arbejde mere fokuseret med flygtningenes historier via Living Library metoden. Historierne vil ligeledes blive lavet som små film.

Projektbeskrivelse

På højskolen har vi siden oktober 2014 haft elever med flygtningebaggrund på højskolen. Det har vist sig ikke blot at være givtigt for disse elever at lære dansk sprog og kultur i en højskoleramme, men det giver også de andre elever en indsigt i de konkrete vilkår og skæbner, som flygtningene har. Dette læringspotentiale vil vi gerne understøtte ved at arbejde mere fokuseret med flygtningenes historier. Dette vil vi gerne have input til fra metoden Living Libary, der er udviklet på Den Internationale Højskole. Slutteligt vil der blive produceret en række små film, sammen med flygtningene på højskolen, om disse historier. Disse film vil blandt andet blive delt på globalstory.dk og muligvis på folkemødet på Bornholm i juni.

De primære målgrupper er dels de elever med flygtninge baggrund, der deltager som hovedpersoner og dels de danske højskoleelever, der får et indblik i flygtningenes baggrund og vilkår. Den sekundære målgruppe er den bredere offentlighed, hvor disse videoer og fortællinger forhåbentlig er med til at øge viden om flygtninge og nuancere billedet af flygtninge generelt ved at sætte ansigter på.

Der blev søgt pulje b) Kortere forløb eller enkeltstående aktiviteter + c) Produktion af undervisnings- og oplysningsmateriale

Formidling

Projektet er et formidlingsprojekt i sig selv, men udover dette vil der også blive skrevet en lille skriftlig videns opsamling, så andre højskoler der har lyst til at gentage projektet kan samle inspiration her.

Bevilliget beløb: 24.323 kr.

Kontakt: Nana Alsted 

Projektet er nu aflsuttet, og filmen A New Beginning produceret af Ole Aabenhus er nu tilgængelig på globalstory.dk