Idrætshøjskolen i Århus: ”Sportens Universelle Sprog”

Formål: Formålet med projektet er at sætte fokus på den tværkulturelle udveksling og dialog mellem unge på Idrætshøjskolen i Århus, i Gellerupparken og i Libanon.

Projektbeskrivelse

Helt konkret tager projektet udgangspunkt i et nyligt partnerskab med en Libanesisk ungdomsorganisation (Ajial SCC), som har til hensigt at starte et idrætshøjskoleprojekt for unge flygtninge og socialt udsatte i Libanon. 15 elever fra IHÅ har i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (Ajial SCC og konsulenter i Gellerupparken) udviklet en handlingsplan baseret på 7 konkrete aktiviteter i forbindelse med projektets formål og målsætninger:

  1. En venskabelig fodboldkamp mellem IHÅ og den lokale fodboldforening i Gellerupparken (ACFC). Muligheder for fortsat samarbejde åbnes op
  2. Frivilligt arbejde i idrætsorienterede ungdomsprojekter i Gellerupparken. Nye venskaber og muligheder for samarbejde etableres
  3. Idrætsfestival på IHÅ. Unge fra Gellerupparken får øjnene op for muligheden i at gå på højskole og nye aftaler om fremtidige samarbejder, opstår
  4. Forberedelseskursus til Libanon-besøg. Minimum 5 elever og én underviser på IHÅ bliver klædt på til at navigere i den sociale, politiske og kulturelle kontekst I Libanon. Elever og lærer får planlagt et forløb for deres ophold samt evalueret deres erfaringer hidtil
  5. Studietur og frivilligt arbejde i Libanon. Venskaber og fremtidige samarbejder udvikles. Min 50 unge fra Libanon får muligheden for at arbejde sammen med de unge fra Danmark. De unge tager fra sommerlejren med en langt bredere horisont og ny forståelse for mulighederne i at anvende sporten som et universelt sprog.
  6. Skabelse af Dokumentarfilm, foto og fortællinger (ifbm. Globale historiefortællere). En dokumentarfilm som arbejder med fordomme om højskole, Gellerup og Libanon produceres af IHÅ eleverne
  7. Opsamling på projekt og overlevering til nye elever og partnere. Minimum 6 elever fra IHÅ, 2 repræsentanter fra Gellerup, 1 repræsentant fra Libanon og 2 repræsentanter fra lærerstaben på IHÅ afholder et evaluerings og planlægningsmøde i løbet af september-oktober.

Der blev søgt pulje a) Længerevarende forløb + b) kortere forløb eller enkeltstående aktiviteter + c) Produktion af undervisnings- eller oplysningsmateriale + e) Rejsestipendier, seminarer og efteruddannelse

Formidling

Eleverne selv er i skrivende stund i gang med at udvikle konceptet for en dokumentarfilm, der skal udfordre gensidige fordomme og åbne op for nye perspektiver og dialog på tværs af IHÅ, Gellerup og Libanon. Derudover vil artikler blive formidlet til relevante nyhedsbreve, herunder, det arabiske initiativs nyhedsblad, folkehøjskolebladet, diverse lokalaviser med flere. Efterfølgende projektet vil dokumentarfilmen være offentlig tilgængelig, blandt andet via FFD's E-platform, og ligeledes vil de unge blive engageret i et videreformidlingsforløb med henblik på at oplyse og inspirere andre unge, herunder nye elever på IHÅ.

Bevilliget beløb: 78.000 kr.

Kontakt: Henrik Løvschall