Grundtvigs Højskole: ”International Udveksling omkring deltagende medborgerskab”

Formål: International udveksling omkring deltagende medborgerskab. Vi vil diskutere erfaring fra USA med community work og den danske velfærdsmodel. Vi ønsker at diskutere klientgørelse overfor medborgerskab og hvordan man kan inddrage de udsatte målgrupper i løsningen af lokale problemstillinger.

Projektbeskrivelse

Vi ønsker at sende Søren Lerche (projektleder på Grundtvigs Højskole) til Chicago og Milwaukee for at deltage på en festival arrangeret af Serve2Unite. Søren Lerche vil også undervise unge ude på skoler, hvor Serve2Unite arbejder.

2. marts starter vi et undervisningsforløb, som omhandler NGO arbejde. Vi lader os inspirere fra Community work tilgangen i USA. Eleverne skal ud og være aktivt deltagende i lokalsamfundet. De skal blandt andet arbejde med nyankommne flygtninge og forsøge at gå ressourceorienteret til arbejdet.

Vi vil invitere Arno Michaelis til at holde offentligt foredrag på skolen for alle elever og andre interesserede borgere. Foredraget vil omhandle "Life after hate", som tidligere højre ekstremist og hvordan han i dag arbejder med peace building og community work. Succeskriteriet er, at der deltager 100 elever og 40 personer udefra, at vi får en debat om fordomme, had, kærlighed og aktivt deltagende medborgerskab.

Vi vil også invitere Arno Michaelis som oplægsholder på et seminar vi afholder på skolen, som omhandler forebyggelse af vrede, konflikter, udenforskab, ungdomskriminalitet og radikalisering.

Formidling

Vi vil løbende bruge foto, film og tekst til at skildre vores aktiviteter på Facebook og vores hjemmesider. Vi vil arrangere online videomøder med unge tilknyttet Serve2Unite USA. Vi vil invitere lokalpresse, TV2 Lorry og forsøge at nå bredere ud til landsdækkende medier, som radio, TV nyhederne og dagblade.

Der blev søgt Pulje b) Kortere forløb eller enkeltstående aktiviteter og Pulje d) Rejsestipendier, seminarer og efteruddannelse, skolepulje

Bevilget beløb: 29.839kr.

Kontakt: Søren Lerche