Gerlev Idrætshøjskole: "Flygtning for en dag"

Formål: Baggrunden er det højaktuelle samfundspolitiske problem omkring EU´s og Danmarks forhold til tilstrømningen af flygtninge til EU og Danmark. Ideen er at skabe en dag, hvor eleverne bliver tvunget til at forholde sig til et emne, som i højskolens dagligdag kan virke fjernt, men som også udspilles ganske nært og lokalt.

Projektbeskrivelse

Det konkrete projektmål er, at flygtninge fra lokalområdet møder vores elever. Et møde med dialog og aktivitet og gensidigt udbytte. Derudover er formålet, at vore elever får en oplevelse og erfaringer med flygtningestatus på egen krop, for derigennem at kunne relatere sig til et af de mest diskuterede samfundspolitiske spørgsmål netop nu. 

Konkrete aktiviteter indebærer, at højskoleelever bliver til flygtninge for en dag og skal transportere sig fra A til B med forskellige forhindringer (grænser) og udfordringer undervejs. Vi har så at sige byttet om på rollerne så flygtninge fra vores lokalområde fungerer som modtagere (borgere og politimænd) undervejs. 

Når flygtiningene (vores elever) er ankommet til "det nye land" starter integrationen med blandt andet fælles idrætsaktiviteter og foredrag omkring forskellige kulturer. Dertil vil en lokal flygtning fortælle sin historie om sit hjemland, sin flygtninge historie og oplevelsen om at komme til et nyt land. 

Der blev søgt til pulje b) Kortere forløb eller enkeltstående aktiviteter

Bevilget beløb: 10.000 kr. 

Kontakt: Morten Zacho