Folkehøjskolernes Forening i Danmark: "Interaktiv læringsplatform for alle landets højskoler"

Formål: Som led i et større fælles internationalt projekt mellem FFD og Højskolerne ønsker FFD projektstøtte til opstart af projektet. Formålet med projektet er at klæde unge højskoleelever på til at blive globale medborgere i en foranderlig verden, gennem møder med andre lande, kulturer og mennesker. Ligesom det er formålet at gøre højskolelærere i stand til at klæde eleverne på til dette.

Projektbeskrivelse

FFD ønsker med afsæt i konklusionerne fra et en-dags seminar i april 2014 og på baggrund af møder og kontakt med en række skoler at igangsætte et projektudviklingsarbejde, der indebærer afholdelse af seminar i september måned. Dette seminar skal udvirke et fælles projekt, hvor der etableres en interaktiv læringsportal og etablering af et landsdækkende projektnetværk omkring skolernes internationale rejseaktiviteter. Idet der henvises til nedenstående foreløbige ideoplæg, der vil danne baggrund for det planlagte seminar til september, ansøges hermed om, at der inden for den samlede projektramme bevilges et tilskud til 1. fase, der indeholder følgende aktiviteter:

1. Afholdelse af seminar, september 2014, 20 deltagere (ansøges fra pulje e): Rejseudgifter, dagpenge mv. til deltagern,  Leje af lokaler, fortæring mv., Projektforberedelse

2. Udarbejdelse af indholdskrav til "læringsportal" (ansøges fra pulje b) Projektlønning og studentermedhjælp.

3. Udvikling af "læringsplatform" (ansøges fra pulje c).

Formidling

Gennem læringsplatformen og offentliggørelse på FFD's hjemmeside.

Bevilliget beløb: 100.000

Kontakt: Niels Glahn