Folkehøjskolernes Forening i Danmark: ”Globale Historiefortællere”

Formål: Det fælles internationale projekt for højskolerne skal styrke højskoleelevernes globale dannelse. Arbejdet med elevproducerede fortællinger om unge fra Syd, fra Europa og fra Danmark styrker elevernes læring på deres rejser. Historierne videreformidles på en digital læringsplatform, af et fortællerkorps af højskoleelever og gennem mediesamarbejder.

Projektbeskrivelse

"Globale historiefortællere" er et fælles internationalt projekt for højskolerne med det formål at styrke højskoleelevernes globale dannelse. Arbejdet med elevproducerede fortællinger om unge fra Syd, fra Europa og fra Danmark styrker elevernes læring på deres rejser. Historierne videreformidles på en digital læringsplatform af et fortællerkorps af højskoleelever og gennem mediesamarbejder.

Læringsplatformen vil give landets højskoleelever mulighed for sammen at blive klogere på den verden, de er en del af. Når højskoleeleverne rejser på studieture ud i verden, eller når internationale elever rejser til Danmark, forfølger de tidens vigtigste spørgsmål og besvarer dem via medieproduktioner på platformen.

Det er målet, at projektet skal bidrage til, at de deltagende højskoleelever gennem rejsen, arbejdet med formidlingen af deres oplevelser og dialogen med andre unge styrker deres viden om globale spørgsmål, styrker deres interkulturelle værdier og styrkes i troen på, at deres stemme er vigtig i udviklingen af løsninger på tidens udfordringer.
 

Kontaktperson: Sara Skovborg Mortensen

Bevilliget beløb: 515.640 kr.