Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD): "Nordplus – Nordiske Folkehøjskoler for nye Bæredygtighedsmål”

Formål: Det overordnede formål med projektet er at understøtte uddannelse til bæredygtig udvikling til brug for højskolelærere overfor elever i alle de fire nordiske højskoleforeninger i arbejdet med højskolelever gennem erfaringsudveksling og ny-udvikling af bæredygtighedsbegreber og praktiske pædagogiske greb. Konkret handler projektet om at skabe ambassadører for bæredygtig udvikling på de enkelte højskoler til inspiration for andre højskoler.

Projektbeskrivelse

FFD er sammen med de norske, svenske og finlandske folkehøjskoleforeninger i gang med et projekt om bæredygtighed. Bæredygtighed forstået bredt og tvær-dimensionalt, som socialt, økonomisk og klimamæssigt med konkret afsæt i de af FN vedtagende Nye Udviklingsmål for Bæredygtighed. I en dansk kontekst handler det om at skabe rammer for uddannelse til bæredygtig omstilling på og for højskolerne. FFD søger støtte til at dække egenfinansieringen til de enkelte aktiviteter, som beskrives nedenfor.

Styregruppen: Den danske del af styregruppen fra FFD skal koordinere og kommunikere ikke blot med resten af styregruppen, men i særdeleshed med den nationale udviklingsgruppe samt udarbejde aktivitetsplan for udviklingsgrupperne og sikre retningen og endelig dokumentation.

Den nationale udviklingsgruppe: Den nationale udviklingsgruppe skal sammen udvikle en ambassadør-uddannelse, der tager udgangspunkt i pædagogiske værktøjer i arbejdet med bæredygtighed. De tre skoler afprøver disse metoder på hver deres forløb på hver deres skole. Dette arbejde skal lægge op til et inspirations- og udviklingsseminar for andre lærere, hvor der pt. er forhåndstilmeldt ca. 15 skoler. Efter den nationale udviklingsgruppe har deltaget i Vår-konferencen mødes den igen med en gruppe lærere, på et nyt seminar, hvor der bliver erfaringsudvekslet, både med erfaringer fra de nordiske lande og fra de lærere, som har afprøvet de forskellige pædagogiske værktøjer på deres egne skoler. De udviklede og beskrevne pædagogiske værktøjer skal være til brug på højskolerne samt virke til at spare på tværs af de nordiske landes højskole-tradition, alt sammen som et bidrag til den nordiske højskoles særlige pædagogiske tilgang til og muligheder for uddannelse til bæredygtig udvikling. 

Afprøvning af de nationale pædagogiske-redskaber i praksis: Den nationale udviklingsgruppe skal afprøve deres formulerede og udviklede pædagogisk-praktiske uddannelsesforløb i bæredygtighed på deres egen skole inden april 2016, erfaringerne skal præsenteres og diskuteres. Efter inspirations- og udviklingsseminaret med deltagelse af 15 andre skoler, vil disse deltagende lærere også afprøve de delte pædagogiske værktøjer på deres egne skoler.

Deltagelse og planlægning af Vår-konferencen 2016: Styregruppens medlemmer skal planlægge en Vår-konference og den nationale udviklingsgruppe skal præsentere deres erfaringer med arbejdet med metode-banken og "ambassadør uddannelsen" på konferencen. 

Der blev søgt pulje pulje a) længerevarende forløb og Pulje e) Rejsestipendier, seminarer og efteruddannelse, central pulje.

Formidling

I den overordnede Nordplus-ansøgning sikres der er en spredning af nyheder og materiale om projektet. Udviklingsgruppen formidler via lokale medier og sikrer formidling til det bredere højskole-miljø, bl.a. gennem Højskolebladet. Spredningen fra de 3 udviklingsgruppe-deltagere - som afprøver deres metoder på egne forløb/hold på deres egne skoler sker ved videreformidling til andre lærere ved to seminarer (mellem 15-20 deltagende skoler), et inspirations- og udviklingsseminar i februar og et efter Vår-konferencen i maj/juni, med fokus på erfaringsdeling og videreudvikling. Derved sikres den nationale spredning internt på højskolerne. Den internationale spredning sikres gennem Vår-konferencen og et døgns erfaringsudveksling på tværs af landene med deltagelse af alle landes op til konferencen.

Bevillget beløb: 114.315 kr.

Kontakt: Niels Glahn