Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) ”Aktiviteter i forbindelse med Projekt Globale Historiefortællere”

Formål: Formålet med projektet er at videreudvikle og kvalitetssikre projekt Globale Historiefortællere, som er et projekt med formålet at styrke højskolelevers globale dannelse via arbejdet med medieproduktioner til et online magasin. Aktiviteterne der her søges til er et evaluerings- og videreudviklingsseminar for lærere, samt 20 workshops i medieproduktion og historiefortælling, fordelt på 2 år.

Projektbeskrivelse

De ansøgte aktiviteter indgår i Projekt Globale Historiefortælleres overordnede projektbeskrivelse, som beskrevet i ansøgning af 1. okt. 2014, og omhandler støtte til aktiviteter i 2015 og 2016.

Seminaret vil fokusere på at lade lærernes og elevernes erfaringer danne fundament for at videreudvikle og tilføje projektet elementer, som lærerne og deres elever efterspørger i arbejdet med "Projekt Globale Historiefortællere". Seminaret afholdes efter første hold elever har deltaget i projektet og inden efterårssemestret er kommet for meget i gang, f.eks. i september 2015. Lærerne skal udvikle projektet i dialog med elever og fageksperter og lærerne skal tage derfra med en følelse af selv at have bidraget, at have fået noget nyt med sig og et ønske om at arbejde videre med projekt Globale historiefortællere.

For at understøtte skolernes og lærernes arbejde med de elev-producerede medieproduktioner, vil vi tilbyde 20 workshops, som en mulighed for at få professionelle indspark til arbejdet med medieproduktioner. Workshopsene vil blive tilrettelagt og udført af en journalist i dialog med FFD's internationale kontor, med udgangspunkt i de deltagende skolers behov og ønsker.

Der blev søgt pulje b) kortere forløb eller enkeltstående aktiviteter og c) produktion af undervisnings- og oplysningsmateriale, d) rejsestipendier, seminarer og efteruddannelse, skolepulje og d) central pulje.

Formidling

Resultaterne og erfaringerne fra evaluerings- og videreudviklings seminaret vil implementeres i projektets næste projektår - 2016, det gælder også skolernes evalueringer af formidlingsworkshops. FFD har desuden oprettet et internationalt udvalg under bestyrelsen, som vil følge projektet og dets resultater tæt og være med til at beslutte hvordan projektets resultater bedst formidles til alle højskolerne. FFD vil formidle både produkter, materialer og historier fra projektet og platformen til alle landets højskoler og efterskoler gennem hjemmesider, mails, møder og sociale medier. Dermed håber vi også, at flere højskoler vil blive interesserede i at deltage i projektet.

Bevilliget beløb: 116.855 kr.

Kontakt: Sara Mortensen