Den Rytmiske Højskole: ”En musical om flygtningeproblematikken”

Formål: At få os til at anerkende flygtningeproblematikken i det nære. I den aktuelle situation er det let at fortabe sig i ekspertudtalelser og politisk bureaukrati. Dette projekt har som formål at inspirere, provokere og skabe debat via æstetiske virkemidler som musik, teater, scenekunst, lys og lys.

Projektbeskrivelse

Eventgruppen på Den Rytmiske Højskole, der allerede tæller 15 unge mennesker, ønsker at lave en musical for alle interesserede. Primo juni 2016 er der fastlagt en fælles projektuge for eleverne. Visionen er at arbejdet med denne musical skal kulminere i en række forestillinger, hvor alle er velkomne. Målet er at involvere det lokale flygtningecenter i Nykøbing Sjælland og vore nabohøjskoler Vallekilde og Kunsthøjskolen i Holbæk. Vallekilde har en event og ledelses linje, som vi er i dialog med, og vi har ligeledes talt med Holbæk Kunsthøjskole om et samarbejde.

Projektet kommer til at betyde, at højskolens unge har mulighed for selv at skabe dette projekt. Det kommer til at involvere udfærdigelse af manuskript, komponering af musik, interviews og samtaler med flygtninge, scenekunst, scenografi, lysopsætning, lydteknik mm. Visionen er, at selve fokus i ligeså høj grad som det færdige resultat, er med til at bryde herskende paradigmer og skabe debat.

Formidling

Målet er, at det hele skal kulminere i en række forestillinger med fri entré. På denne måde bliver alle lokale inviteret til en musikalsk dramatiseret oplevelse med et højaktuelt politisk emne, som forhåbentligt kan starte en mere nuanceret debat.

Der blev søgt Pulje b) Kortere forløb eller enkeltstående aktiviteter.

Bevilliget beløb: 50.000

Kontakt: Rasmus Grosell