Den Internationale Højskole: "The Living Library"

Formål: At understøtte den mundtlige fortælling som kommunikationsform og -medium, samt give indblik i og viden om forskelligeartede kulturer og livsformer.

Projektbeskrivelse

I projektforløbet "The Living Library" præsenteres eleverne for den mundtlige fortællings egenart, dets muligheder og hvorledes det kan medvirke til at skabe nærværende og tillidsfulde samtalerum. Læringsforløbet faciliteres i et samarbejde mellem eleverne og to af skolens lærere, med udgangspunkt i storytelling og en til projektet formuleret open space technology. Det er herefter elevernes opgave, med udgangspunkt i den tilegnede viden, at identificere storytellers (eller såkaldte "bøger" hvor lytterne ofte er refereret til som "læsere"), både i og udenfor skolen, der kan være "bøger" til de tre hovedarrangementer: hhv. Kulturværftet Helsingør (Helsingør Bibliotek), Louisiana - Museum of Modern Art og Den Internationale Højskole. Arrangementerne fungerer alle under en foreslået overskriftt "Expressions".

"Bøgernes" indhold kan inkludere barndomserindringer, historier om oplevet fattigdom, om vold, etc. Det eneste formelle kriterium for at en bog" kan optages i The Living Library er at indholdet er selvoplevet. Eleverne skal i samarbejde med klassens to lærere forberede de identificerede "bøger" til arrangementerne. Fordi fortællingen er en organisk proces, kræver den strukturering både før og under arrangementerne og inkluderer organisering ift. tidsramme, fortællingens sigte, dets normative indhold (fortællingen som "kultivator") og ikke mindst dens potentielle indflydelse på såvel "bøger" som "læser". Klassen giver eleverne indsigt i facilitation og interkulturelle kommunikationsrum (fordi de faciliterer fortællerum imellem mennesker fra mindst to, men oftest flere kulturer) og organisering (fordi eleverne står som arrangører af arrangementerne, herunder også den endelige interne og eksterne afrapportering - alle dele naturligvis superviseret). 

Ansøningen rettede sig mod pulje b) og c): kortere forløb og undervisnings- og oplysningsmateriale.

Formidling

De tre hovedarrangementer (The Living Libraries) afholdes på datoer, der endeligt aftales i samråd med samarbejdspartnerne. Eleverne udarbejder indholdet til PR-materialet for arrangementerne (bl.a. teasers til fortællingerne, ofte refereret til som "bookcovers" - se ansøgningens bilag 1,1 - 1,3), udkast til pressemeddelelser, en videoteaser (i samarbejde med skolens Movie Making klasse), kommunikation med samarbejdspartnerne, herunder planlægning af dagenes tidsramme og logistik. Det er tillige elevernes opgave at lave budgetopfølgninger på de forskellige projekter.

Udviklingen af en guide "Meet the world in Denmark" (tryk og multimedie), hvor The Living Library tilbydes som kulturel formidlingsaktivitet til lokale folkeskoler, højskoler, gymnasier og ungdomsskoler. Der vil maksimalt kunne tilbydes 3 sådanne aktiviteter i løbet af projektperioden. 

Bevilliget beløb: 49.953

Kontakt: Felicity Markdahl