Overskrift - brug samme navn som menu

Skriv et resumé (nogen kalder det manchet), som fortæller hvad dokumentet her handler om. Helst i 3 sætningerne og maksimalt i 5 linier. I princippet skal jeg på overskrift og resume vide hvad hovedpointerne er.

I det almindelige dokument skriver du al indhold i dette felt (find det under fanebladet "content" i Umbraco.

 

Afsnittets pointe i underoverskrifter

Brug gerne en  underoverskrift pr. afsnit. Hver afsnit helst kun en pointe. Formålet er at man kan skannelæse dokumentet på overskrifterne og dermed vurdere om man er landet det rigtige sted eller hurtigt danne sig et overblk over hvad pointerne er.

Nøgleordet først 

Husk at hente nøgleord op i overskriften. Det gør både at søgemakinerne vurderer ordene vigtige, og som nævnt i forrige afsnit, at brugeren let kan skanne. 

Lav to typer link:

Almindeligt link - fx til dr.dk

Button link - med class=btn

Hvad med billeder

De følger spaltebredden. Brug stadig standard dimensioner 1170 *600

Standard størrelse