Rollespil og video om populisme i Europa

Dette materiale er en temapakke, der belyser og går i dybden med populismens natur og konsekvenser.

En temadag om populisme

Materialet er ment som en støtte og inspiration til afviklingen af et temaforløb, hvor der sættes spot på emnerne: populisme i Europa, polariseringen i den europæiske flygtningedebat og inspiration til planlægning og afvikling af et borgermøde.

I vejledningen giver vi et bud på hvordan man kan planlægge en temadag, hvor man kommer alle elementer igennem:

  • Blok 1: Film og rollespil om populisme i Europa
  • Blok 2: Planlægning af borgermøde
     

Det er frit for, at bruge de forskellige undervisningselementer og sammenstykke netop det forløb, der giver bedst mening for dig og dine elever.

Nederst her på siden kan du downloade lærervejledning, invitation, rollepapirer, navneskilte, vejledning til planlægning af borgermøder og et dokument med nøglebegreber og kilder – på både dansk og engelsk.