Globale Historiefortællere

Globale Historiefortællere er et fælles internationalt projekt, der fra 2014 til 2017 har sat fokus på det globale aspekt i undervisningen på danske højskoler. Formålet har været at styrke højskoleelevers globale dannelse ved at arbejde med globalt medborgerskab, studierejsen som læringsrum og medieproduktion til platformen globalstory.dk som metode. I tilknytning til projektet er der blevet produceret en række undervisningsmaterialer med fokus på det globale. Undervisningsmaterialerne, som du kan downloade her, udvides og udvikles fortsat.