Elevstatistik

Hvor mange elever går på de danske højskoler? Hvordan har udviklingen været de seneste år? Her kan du finde statistik og oplysninger om højskoleelever og -kursister.

Antal kursister siden 2012

Status, august 2018

I 2016/17 var der samlet set godt 42.959 kursister på et højskoleophold i Danmark. Alle tal er hentet fra Statistikbanken / Danmarks Statistik.

Lange kurser

Kurser af mere end 12 ugers varighed.

2012/13        9.276

2013/14        9.293

2014/15        9.733

2015/16        9.966

2016/17       10.065

Ugekurser / sommerkurser

Kurser af én uges varighed - herunder sommerkurser, julekurser mm.

2012/13        34.374

2013/14        32.093

2014/15        35.038

2015/16        34.581

2016/17        32.894

 


Øvrig elevstatistik

Hvert år udarbejder Lange Analyser en årsstatistik, der også indeholder oplysninger om elevfordeling på højskoletype, køn mv. 

Download årsstatistik for højskolerne 2016 som pdf

Download årsstatistik for højskolerne 2015 som pdf