Samarbejde med ungdomsuddannelse

Se eksempel på tilbud på

Grundtvigs Højskole (2.-3. g'ere)

Vejle Idrætshøjskole (alle ungdomsuddannelser)

Download og anvend evt. denne skabelon (InDesign)

Se oversigt over alle tilmeldte tilbud på www.hojskolerne.dk/tilbud