Folkebevægelsen mod ensomhed - og højskolernes rolle

FFD og højskolerne er en del af ”Folkebevægelsen mod ensomhed”. Sammen med flere end 70 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder arbejdes der på at nedbringe antallet af ensomme.

Flere end 210.000 danskere føler sig ofte ensomme

Flere af os kender sikkert nogen, der ofte føler sig ensomme. Men ensomhed er desværre  et tabubelagt emne, og følelsen forstærkes, hvis man ikke deler den med nogen. 

Ensomhed kan forebygges og bekæmpes. Derfor er flere end 50 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. En bevægelse, der vil gøre det til en fælles sag at tale om ensomhed og finde nye muligheder for fællesskaber.

Visionen er stor: Vi vil halvere antallet af ensomme danskere inden 2020 (fra 212.000 danskere i 4. kvartal 2014 (svarende til 4,6%) til 106.000 i 2020).

Højskolernes rolle

Højskolerne  kan bidrage med erfaringer og fortællinger om at blive løftet ud af ensomhed i kraft af højskolens forpligtende fællesskab. Og Folkebevægelsen kan bidrage til at styrke og bevidstgøre højskolerne i deres arbejde med ensomme elever og kursister. 

Højskolerne arbejder konkret med indsatser, som forebygger eller nedbryder tabuet og/eller forsøger at afhjælpe ensomhed:

  • Højskolens elever og lærere deltager ofte i udadrettede aktiviteter, hvor fokus er på dialog og netværk. Fx generationsmøder på plejehjem og deltagelse i lokale  arrangementer om borgerinddragelse m.v.
  • Alle højskoler afholder åbne arrangementer - som regel i samarbejde med lokale  foreninger og virksomheder. Lokalsamfundet inviteres til fællesspisning, koncerter,  fællessang, kirkelige arrangementer, debatter, kunst, film, politiske møder m.v.
  • Alle højskoler er i henhold til loven forpligtet til at vejlede de unge. Der er både tale om en eksistentiel og en skemalagt vejledning med vejledere/lærere, der har været på vejlederkurser. Den konstante adgang til dialog med jævnaldrende og professionelle  er med til at skabe tryghed, afklaring og personlig udvikling.
  • Med højskolernes mentorordning har sårbare unge, som i nogle tilfælde også er  ensomme, en mulighed for at komme på højskole med en mentor. Via den tætte daglige, personlige kontakt til en mentor kan ensomhed opdages og afhjælpes i tide. 

Danmark spiser sammen

Danmark Spiser Sammen er et nyt initiativ og en landsdækkende kampagne, der vil fremme fællesskabet gennem måltider. Hvert år i uge 17 og uge 45 dækker højskoler, foreninger, frivillige, kommuner, virksomheder og private op i kampen mod ensomhed. 

Læs mere om arrangementerne og tilmeld dit eget måltidsarrangement.