Højskolebladet

Højskolebladet og på hojskolebladet.dk kan man holde sig orienteret om væsentlige diskussioner om politik og kunst, om dannelse og folkeoplysning og om centrale værdidebatter.

Om bladet 

Højskolebladet er højskolen i trykt form og stræber ikke kun mod at afspejle væsentlige debatter, men også at være dagsordensættende på højskolens kerneområder.

Højskolebladet er ikke et smalt magasin udelukkende for højskolemiljøet, men et bredt orienteret magasin, der stræber mod at bringe højskolen ud i verden, og verden ind i højskolen.

Højskolebladet er et uafhængigt månedsmagasin - men udgives af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) - og holder til i Højskolerne Hus på Nytorv i København.

Højskolebladet udkommer 11 gange om året, distribueres i et begrænset gratis oplag til alle landets højskoler og forhandles ellers udelukkende i abonnement.

Hojskolebladet.dk er et supplement til det trykte blad. Her finder man udvalgte artikler fra det trykte blad, men også nyheder, blogindlæg , anmeldelser mv., der kun kan læses her.

Besøg Højskolebladet.dk