Kurser - vejledning til skoler

Alle skoler kan oprette kurser. De bliver sendt til godkendelse i Højskolernes Hus, som udgiver det til hjemmesiden. Derefter kan højskolen selv rette i indholdet og ændre status for kurset.

Alle kan oprette kurser. Lige nu godkendes kurser med startdatoer til og med 30. april 2020

Hvert år i slutningen af september er der deadline for aflevering af materiale til næste års fælleskataloger, og så lukkes der samtidig op for, at I kan indtaste kurser for de næste ca. 5 kvartaler. De lange kurser udgives løbende, mens de korte kurser, som starter efter 30. april det følgende år, først slippes løs på nettet midt i oktober i indtastningsåret.

OBS! kurser der oprettes på www.hojskolerne.dk skal også findes på skolen egen hjemmeside. Dvs opret kun de startdatoer, som også fremgår at skolens side.

Processen er i kort beskrivelse som følger

  • Højskolen opretter et kursus og indsender det
  • Højskolernes Hus gennemser og udgiver kurset, så det har status Åben
  • Skolen kan selv rette i teksten og i status (Åben, Aflyst eller Alt optaget)
  • Når startdatoen er passeret tages kurset af hjemmesiden

Opret kort kursus

Opret langt kursus

 

Skriv så du bliver fundet i søgningen