Emneord

I forbindelse med skiftet til ny database og ny søgning har vi justeret i emneordene. På baggrund af en række analyser er emneord ændret, nogle er slettet og nye føjet til. Find lister over nye ord, ændrede ord og slettede ord.

Hvad er ændret?

Emneord er et at de elementer, som kan gøre det lettere for en bruger at vælge kurser og filtrere en søgning. Vi har en forventing om at brugerens interesse er et af de vigtigste elementer i valg af kursus og derfor er emneord også et at de tre primære filtre i den nye søgning.

Derfor har vi før skiftet af database og søgemaskine brugt en del energi på at analysere den nuværende brug af emneord og ændre der hvor analysen gav indsigt. Målet er, at der er nok emneord til, at vi kan filtrere søgningen og til at brugeren kan finde inspiration - uden at det bliver uoverskueligt.  Derfor har det også været et mål at reducere antallet af ord. Der var 231 - nu er der 190. 69 ord er slettet - på nogle er hele emneordsfeltet slettet, andre er dele af et emneord slettet for at forenkle. Yderligere 10 er i kategorien 'truet'. 17 nye er føjet til.

Hvad klikker brugerne på?

Målet har været at finde en endnu bedre balance mellem, hvad der er efterspurgt af brugere og hvad skolerne udbyder. Derfor har vi kigget grundigt på, hvad brugerne faktisk har klikket på. Der har fx nærmest ingen efterspørgsel været på 'Forberedelse til ... uddannelse' og det samme gælder for alt, hvad der har med ungdomsuddannelse at gøre. De er nu samlet i to emneord: Forberedelse til ungdomsuddannelse og Forberedelse til uddannelse. Til gengæld havde det suverænt mest efterspurt emneordsfelt - Billedkunst (akvarel / maleri / tegning mv.) - mere end dobbelt så mange besøg som nr. på listen. Derfor har vi skilt emnefeltet ad og føjet maleri og tegning til listen af emneord. 

Forenkling af struktur og ordvalg

Det har også været et mål at skabe forenkling. Både i antal ord i et emneordsfelt og i ordets detaljeringsgrad. Nogle emneord, har været flere ord (kaldet emneordsfelt) fx. Computerspil. Spiludvikling. E-Sport. Dem har vi så vidt muligt skilt ad, så der kun er ét ord i emneordet. Det øger læsevenligheden. Dog har gjort nogle undtagelser som fx. 'Anatomi og fysiologi', hvor det giver god mening at kombinere ord og hvor efterspørgslen er i den lave ende. Fx har ord som 'ikonmaleri' og 'Redskabsgymnastik' vist sig for specifikke og ikke efterspurgt. Det samme gælder for en del små sprog som græsk, latin, hebraisk m.m. - i stedet har vi oprettet emneordet 'Sprog'.

Nogle emne har vi flyttet til mere meningsfyldte faggrupper. Stort set alle 'Forberedelse til XXXuddannelse' er nærmest ikke besøgt, men er til gengæld valgt som kernefag af mange skoler. Dem har vi flyttet til den fagggruppe, der knytter sig til faget i stedet for faggruppen 'Forberedelse til uddannelse'. Nu ligger Forberedelse til kunstuddannelse fx under faggruppen 'Kunst og kreative fag'.

Specifikke ord er med i fritekstsøgning

Selvom emneordene er en vigtig brik i søgeoptimering, så sørg for at kernefag, liniefag og vigtige begreber står i brødteksten på jeres kurser og skolebeskrivelse. Husk, at hvis højskolen har et fag, som få højskoler har, vil det rangere højt i søgningen, når nogen søger specifikt efter ordet. Der er fx meget få skoler, der har skydning eller arkæologi, så en søgning på det ord, vil give skolen ekstra relevans i søgeresultatet. Kurset eller skolen vil altid blive fundet i søgningen, hvis et søgeord står i kursusteksterne eller skolebeskrivelserne. 

Læs mere om gode tekster og søgeoptimering

Datagrundlaget

Vi har analyseret på besøgsstatistikker to år tilbage, på hvor mange emneord der er kernefag, og hvor mange kurser der er/har været knyttet til et emneord. Det har vi suppleret med sproglige analyser og analyse af google søgefraser.

Dynamisk udskiftning fremover

Tiderne skifter og søgeord kommer med nye trends. Det får vi en del værktøjer til at følge mere løbende med i. Med det nye system laver vi en halvårlig evaluering af emneordene og analyserer om nogle skal tilføjes og andre skal ud. Vi kan i den nye søgning følge med i hvad brugere faktisk søger på og løbende give feedback på trends i vores egen søgning. 

Foreslå nye ord

Hvis du har forslag til nye ord 

Send et forslag til nyt emneord

Grundkriterierne er

  • at det skal være et ord som mindst 1 skole vil gøre til kernefag
  • at det ikke kan dækkes af et eksisterende emneord
  • at der er mindst 3 skoler der vil vælge det til kurser
  • at det ikke er for smalt - fx ikonmaleri

Eller kontakt Janne Bavnhøj jb@ffd.dk og argumenter for, hvorfor en et ord skal være et emneord.

Ændringer i emneord maj 2018