Højskole Hacks

Som et led i udviklingen af Højskolernes kommunikation, som skaber trafik til skolerne, udvikler vi et videokoncept som alle skoler senere kan bidrage til. Alle skolerne får én film produceret. Højskolerne og Immerse står for produktionen, der har en højskolelærer som fortæller.

Højskole Hacks er vejledninger på videoer, som giver en instruktion på noget som almindelige mennesker især unge (eller højskolens specifikke målgruppe) kan bruge i hverdagen og som har et ophæng i et fag på en højskole. Stærk inspireret af Life Hacks.

En fast ramme

Vi filmer en lærer, der i forvejen instruerer i noget han/hun brænder for og som er en instruktion, der giver mening at lægge på YouTube. Kriteriet er at filmen skal løse et konkret problem eller en konkret handling. Hvordan kommer jeg op på et Subboard, hvordan laver jeg brun sovs? Det skal være let forståeligt og konkret.

 

Se den første film - Kornotto - fra Suhrs Højskole (obs! den mangler intro og outro)

 

Målet er at filmen skal hitte højt i søgninger på den specifikke instruktion på YouTube. Dens hovedformål er at trække trafik til Højskolernes YouTube kanal. Ved at opbygge afsluttende skærmbillede med henvisninger til andre videoer og opfordring til at abonnere på kanalen, skaber vi forhåbentlig mere opmærksomhed om den enkelte højskole og højskolerne generelt. I beskrivelsestekster optimerer vi til søgning på det emne som dækkes, og henviser til den skole, der har lagt lærer til. Der linkes til skolens hjemmeside og skolens YouTube kanal og andre relevante kanaler. Skolen er velkommen til at præsentere logo på tøj, skilte eller ting i optagelsen.

  • Længde 2-7 minutter
  • Produceret efter en fast ramme

 

Ramme

Handling

Intro

Fast 3 sekunders intro. Højskole Hacks – tips til din hverdag.

Lærer præsenterer

Jeg hedder Hans Nielsen og jeg er lærer i keramik på Den høje Højskole

Præsentation af emne

Jeg skal lære dig at lave en skål og brænder den i din egen raku ovn

Instruktionen

Step by step vejledning

Elever gør det

Vis hvordan eleverne omsætter det i praksis

Outro

Højskole Hacks – tips til din hverdag.

Tag på Højskole …

 

Vi laver en fast form, for at konceptet er let at reproducere, så skolerne stilles lige. Konceptet kan genkendes som ”Højskole Hacks” af YouTube brugere.

I rammen for filmene er også, at vi viser fællesskab og at filmene viser elever og læreren der interagerer. Altså at vi viser højskolelivets fællesskab og uhøjtidelighed. 

Optageplan

Der skal optages 10 film i 2019 og 60 film i 2020. Der optages mindst 2 film pr. optagedag og så vidt muligt kun 2 kamera indstillinger, så optagelse kan klares af én mand.

Preproduktion

Janne Bavnhøj står for al preproduktion. Dvs. vi kontakter højskoler og personer, der kan bidrage. Vi lægger en plan som hænger godt sammen geografisk. Vi taler emner igennem med lærerne. Vi skriver et storyboard sammen på et google dokument.

For hver video, skal der udformes en brief, som minimum indeholder flg:

  •        Dato og tid for shoot
  •        Location
  •        Kontaktperson (læreren)
  •        Hvad instrueres der i?
  •        Hvilke tanker er der gjort omkring instruktionen

Det behøver ikke at være en hel sides brief, men blot en god og præcis orientering om hvad det er der skal filmes. Vi har en skabelon, som kan bruges og som sikrer at vi ikke glemmer noget.

Produktion:

 

 

Produktionen er styret af Højskolernes Hus og Christian Søes. Dvs. vi sætter op og instruerer. Det er læreren, der er i fokus i selve instruktionen. Vi filmer elever, der udfører instruktionen, som materiale til at illustrere, hvordan man gør, at man ikke nødvendigvis gør det perfekt og at det er sjovt at gøre det i fællesskab.