Naturfaglig dannelse på højskoler

Naturfaglig dannelse er en vægtig del af højskolernes kulturhistorie og tradition, og står centralt i forståelsen af, men også udviklingen af, højskolernes dannelsesbidrag gennem fx nye fagudbud og eksternt samarbejde.

Hvorfor naturfaglig dannelse?

På højskolerne findes mange indsatser med et naturfagligt præg fx sundhed og biologi, idræt og anatomi, filosofi og videnskabsteori, outdoor og natur, men også mere tekniske fag og aktiviteter som programmering og robotter fylder mere og mere. Flere højskoler inspireres også af Maker Space bevægelsen og opbygger forskellige typer værksteder til fx. at lave 3D-prints, træsløjd eller bioplast.

Foreningens rolle er først og fremmest at afsøge bredden af de mange aktiviteter og kommunikere disse til inspiration for højskolerne for at give skolerne et billede af en fælles omend ikke ens indsats.

Det næste trin er, at udvikle og understøtte nye samarbejder både lokalt og nationalt. Vi planlægger samarbejde med vejledningscentre, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt virksomheder, der på hver sine måder kan tilbyde højskolerne et udsyn og fx. tekniske apparater, som de ellers ikke har adgang til.

Indsatsens formål er at udvikle og udvide højskolernes naturfaglige udbud og fx. lede til oprettelsen af nye fag og/eller korte eller lange kurser; også med henblik på at tiltrække andre elevgrupper end vi typisk ser på højskolerne i dag. Her ligger tillige et vigtigt højskolepædagogisk perspektiv, idet nye elevgrupper potentielt vil bidrage med udsyn og horisonter, der ikke er repræsenterede i dag.

Eksternt samarbejde

Naturfaglig inspiration

"I tror, det er kloge-Ågerne, der ændrer verden, men det er ingeniørerne"

REPORTAGE I forsøget på at indfange, hvordan højskoler arbejder med naturfag, opstår erkendelsen af, at metoderne er svære at afgrænse. På Uldum Højskole inkluderer naturfaglig dannelse fx en labrador i undervisningen og et besøg på en minkfarm.

Læringscenter vil styrke undervisning i naturfag

Cyber Security, regnskovens mordmysterier, enzymatisk ølbrygning og etik i en højteknologisk verden. - Der er masser af inspiration og god hjælp at hente, hvis du vil sætte en naturvidenskabelig dagsorden på din højskole.

Højskoler vil tiltrække naturfaglige elever

Vi har hørt det mange gange før: Unge vælger naturvidenskab fra. Men kurven er ved at vende, og på højskolerne er man klar til at skrive et nyt kapitel om, hvad naturfag kan være - og indebære. Uden pensum og karakterer.

Naturfaglighed er også at scripte 2D fighterspil til klokken tre om natten

REPORTAGE Naturfaglig dannelse forklædt som et LAN-party i dagslys. På Askov Højskole eksperimenterer eleverne med at programmere digitale spil og robotter - en disciplin, der adskiller sig markant fra klassiske højskolefag som musik og journalistik.

Højskolerne skal vise de unge, at naturvidenskab er mere end benhårdt rugbrødsarbejde

Science-fagene er ikke overbefolkede på højskolerne. Det er et faktum. Spørgsmålet er, hvad der skal til for, at de bliver det?
Vi tager en status på højskolernes satsninger på science og undersøger, hvorfor højskolen ikke har bedre fat i de naturvidenskabeligt interesserede unge.

Science-lærer: Højskolen er ikke på radaren hos kommende ingeniører

REPORTAGE. På højskolerne er 3D-printere og lasercuttere begyndt at rykke ind i værkstederne, og eleverne byder den teknologiske 'gør-det-selv'-bølge velkommen. Spørgsmålet er, om de nye fag og faciliteter kan være med til at tiltrække en ny elevgruppe.

Kan højskolen være et Maker Space?

Vi undersøger hvad højskolen kan bruge værkstedet til som pædagogisk mulighed og hvilke elevgrupper der søger værkstedet, også som værested.

Bevillinger til projekter om bæredygtighed og naturfaglig dannelse

Kulturministeriet har netop givet fuld støtte til FFD's to projekter: "Naturfagligt Udviklingsprojekt" og "Højskolen som en vigtig aktør i arbejdet for en bæredygtig verden".