Om mangfoldighed og nye målgrupper

Mangfoldighed og nye målgrupper er for FFD en bred indsats der omhandler rekrutteringen af nye elevgrupper, vores pædagogiske indsats på skolerne, vores samarbejder og vores kommunikation. Mangfoldighed forstås og praktiseres på mange forskellige måder på højskolerne, hvilket er en stor styrke for foreningen.

Hvad er mangfoldighed?

 I FFD arbejder vi ud fra Institut for Menneskerettigheders forståelse af begrebet mangfoldighed:

Mangfoldighedsbegrebet omfatter diskriminationsgrundene (køn, hudfarve, etnisk oprindelse, seksuel orientering, national og social oprindelse, alder, tro eller religion, handicap og politisk anskuelse), men også andre forskelle såsom uddannelse, erhvervserfaring og i bred forstand kompetencer og viden. Mangfoldighed er både de synlige og usynlige forskelle mellem mennesker. Mangfoldighedsbegrebet omfatter alle; minoritet som majoritet, alle har et køn, en alder, alle kan pådrage sig et handicap etc.

Institut for Menneskerettigheder

Tilgangen til mangfoldighed følger de fem MIA-principper, ligeledes udviklet af Institut for Menneskerettigheder:

  • Gør mangfoldighed til en ressource
  • Sikre lige muligheder og forhindre diskrimination
  • Inkluder alle minoritetsgrupper i en mangfoldighedsstrategi
  • Ret indsatsen mod alle faser af ansættelsesforholdet
  • Inddrag medarbejdere og målgrupper i processen