Netværk og højskoleambassadører

Centralt i indsatsen for mangfoldighed er mangfoldighedsnetværket. Netværk vil bestå af ansatte på højskoler, som interesserer sig for mangfoldighed og ønsker at styrke deres indsats i forhold til at arbejde med nye målgrupper. Netværkets primære funktion er erfaringsudveksling, pædagogisk udvikling og sparring med sekretariatet i forhold til nye tiltag.

Vær med

Vi er et nyt netværk der åbent inviterer alle ind, uanset forudsætninger og erfaringer.

Netværkets første møde afholdes ved Lærerkonferencen 2018 d. 14. november hvor formål og aktiviteter udvikles.

Se mere om Lærerkonferencen her