Økonomi


Priser

Kurset er åbent for alle, der ønsker det 3 ugers sommerhøjskolekursus ”Intensive læringsforløb på højskole”. Det koster fra 4.500 kr. at deltage i kurset.

Prisen på 4.500 kr. er muliggjort gennem tilskud fra satspuljemidlerne. For at eleven kan få denne pris forudsættes det, at eleven har skrevet en ansøgning og fået denne imødekommet af den højskole, hvor eleven ønsker at tage det intensive forløb.

Der er i særlige tilfælde, og ved en individuel konkret vurdering, mulighed for at søge tilskud til dele af egenbetalingen. Ansøgning om nedbringelse af egenbetalingen rettes til den skole, eleven ønsker at starte på.

Deltagelse i kurset uden imødekommen ansøgning

Projektet er støttet af satspuljemidler, som har gjort den lave egenbetaling på 4.500 kr. mulig. Ønsker en elev at deltage i kurset ”Sommerhøjskole med Intensive læringsforløb” uden at have fået bevilget en ansøgning, er prisen 11.000 kr. for det 3 ugers højskolekursus.